Trước hết Cõi Thiên Thai xin cám ơn chị Như Thùy cho các bạn sử dụng web space của bạn nói chung và cho Cõi Thiên Thai nói riêng:

Các bạn có thể nghe & download truyện Cô Giáo Thảo bằng cách sau:

Dùng browser: Internet Explorer hoặc Netscape bạn đánh vào địa chỉ sau:
ftp://nhuthuy:nhu+thuy`@68.192.255.116/home/nhuthuy/COITHIENTHAI

1. Sau Khi vào bạn sẽ thấy folder "DocTruyen", click nó.
2. Sẽ thấy tiếp folder "CoGiaoThao", click nó.
3. Sẽ thấy tiếp folder "Real Player""MP3", click 1 trong 2 cái (bạn có thể nghe được dùng Real Player  hoặc Winamp (folder MP3) )
4. Copy hết tất cả các files trong folder "Real Player" về computer của bạn (bằng cách nhấn drag & drop các files đó vào computer của bạn)
5. Sau khi copy xong, để nghe, bạn hãy nhấn chuột vào file "CoGiaoThao(Listen).ram" trong folder "Real Player" sẽ nghe hết từ A đến Z.

Dùng WS FTP hoặc Cute FTP:

Host Address or IP: 68.192.225.116
Username: nhuthuy
Password: nhu+thuy`

1. Log in vào và copy hết các files trong folder home/nhuthuy/COITHIENTHAI/DocTruyen/Real Player/
2.
Sau khi copy xong, để nghe, bạn hãy nhấn chuột vào file "CoGiaoThao(Listen).ram" trong folder "Real Player" sẽ nghe hết từ A đến Z.

Last update: May 12, 2003
This page has been visited (Since May 9, 2003):