Cõi Thiên Thai ==> http://www.coithienthai.com

CÁCH XEM PHIM CÕI THIÊN THAI

 
Hướng dẫn bởi Calvin Phan - Cõi Thiên Thai's Webmaster
 
BƯỚC 1: Download movie to your hard drive (Tải phim xuống ổ đĩa cứng của bạn)

- Log in vào Member's Area của Cõi Thiên Thai tại http://www.coithienthai.net/members/forum/

- Vào phòng phim, chọn bất cứ phim nào bạn muốn xem. Phía dưới window phim này có chữ "Download this movie" bạn nhấn chuột vào link đó như trong Hình 1:

Hình 1: Nhấn chuột vào link "Download this movie"
Hình 1: Nhấn chuột vào link "Download this movie"

- Bạn sẽ được hỏi "Open" hoặc "Save" hoặc "Cancel", vì bạn cần download nên bạn phải chọn nút "Save" giống trong Hình 2:

Hình 2: Chọn nút "Save"
Hình 2: Chọn nút "Save"

- Save phim vào folder "PHIM" của ổ "C:\" của bạn hoặc bất cứ nơi đâu, miễn bạn nhớ, xem
Hình 3:

Hình 3: Save phim vào folder "C:\PHIM"
Hình 3: Save phim vào folder "C:\PHIM"

- Nếu bạn mở "Windows Explorer" của bạn ra, bạn sẽ thấy trong folder "C:\PHIM" của bạn có phim "YenVy1.wmv", xem Hình 4:

Hình 4: Trong folder "C:\PHIM" của bạn có phim "YenVy1.wmv" bạn vừa download
Hình 4: Trong folder "C:\PHIM" của bạn có phim "YenVy1.wmv" bạn vừa download

 

BƯỚC 2: MỞ CHƯƠNG TRÌNH "WINDOWS MEDIA PLAYER" ĐỂ XEM PHIM

- Mở chương trình "Windows Media Player" lên bằng cách:
1. Nhấn chuột vào nút "Start" bên góc trái của Windows XP của bạn
2. Kế đó chọn "All Programs"
3. Kế đó chọn "Accessories"
4. Kế đó chọn "Entertainment"
5. Cuối cùng chọn "Windows Media Player" theo Hình 5:

Hình 5: Mở "Windows Media Player" lên để xem phim
Hình 5: Mở "Windows Media Player" lên để xem phim

- Sau đó bạn sẽ thấy Windows Media Player mở lên như trong Hình 6:

Hình 6: Windows Media Player
Hình 6: Windows Media Player

BƯỚC 3: BẮT ĐẦU XEM PHIM

- Từ Menu của Windows Media Player bạn sẽ thấy "File", "View", "Play", "Tools", "Help" như trong Hình 7:

Hình 7: Menu của Windows Media Player
Hình 7: Menu của Windows Media Player

- Nhấn chuột vào chữ "File", rồi chọn "Open" như Hình 8:

Hình 8: Từ "File" chọn "Open"
Hình 8: Từ "File" chọn "Open"

- Windows Media Player sẽ hỏi bạn muốn xem phim nào, bạn hãy vào ổ "C:\PHIM", và chọn phim "YenVy1.wmv" bạn vừa download khi nãy và nhấn nút "Open" là bạn có thể xem phim.

CHÚC MỪNG, VẬY LÀ BẠN CÓ THỂ XEM PHIM RỒI!

Divider Pink

Copyright © 2006 by CoiThienThai.Com - All rights reserved.
Last update (May 14, 2006)
Trang này đã được viếng thăm:
Từ ngày May 14, 2006: