Cõi Thiên Thai ==> http://www.coithienthai.com

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MEMBERSHIP CHO THÀNH VIÊN Ở CANADA CÓ SỬ DỤNG 1 TRONG NHỮNG NHÀ BANK SAU:
CIBC hoặc TD CANADA TRUST hoặc SCOTIA BANK

 

XIN CHÚ Ý: Chọn trả cách này - Calvin chỉ nhận trả cho 1 năm hoặc 6 tháng mà thôi!

Giá Membership hiện tại:
1 NĂM MEMBERSHIP (MIỄN PHÍ 2 THÁNG - BẠN CHỈ TRẢ 10 THÁNG) = $120 CAD
6 THÁNG MEMBERSHIP =
$75 CAD

 
CHỌN CÁCH TRẢ TIỀN:  CIBC | TD CANADA TRUST | SCOTIA BANK
 
CÁCH 1: TRẢ BẰNG NHÀ BANK "CIBC"

BƯỚC 1: Log in vào nhà bank CIBC của bạn tại địa chỉ http://www.cibc.com, bạn sẽ thấy được Hình 1, dưới đây:


Hình 1: Log in vào CIBC tại http://www.cibc.com

BƯỚC 2: Xem Hình 1

- Nhấn chuột vào chữ "Email Money Transfers" phía bên trái menu.

- Sau đó nhấn vào chữ "Send Money" dưới chữ "Email Money Transfers" hoặc nút "Send Money" như trong Hình 1.

BƯỚC 3: Xem Hình 2

- Trong phần "Name" bạn điền vào: Ha Phan
- Trong phần "E-mail Address" điền vào e-mail của Calvin: E-mail của Calvin
- Xong, bạn hãy nhấn nút "Add"


Hình 2: Điền tên & E-mail của Calvin

BƯỚC 4: Xem Hình 3

- Xem lại các thông tin bạn điền vào có đúng chưa? Nếu đúng rồi thì nhấn nút "Send Money" như trong Hình 3


Hình 3: Kiểm tra lại thông tin của Calvin

BƯỚC 5: Xem Hình 4

- Trong phần "Message to Recipient: (optional)" bạn điền vào: E-mail của bạn cùng với chương trình bạn đăng ký vào (ví dụ như 1 năm membership hoặc 6 tháng membership)

- Trong phần "Amount": Điền vào số tiền của Membership hiện tại, ví dụ hiện tại membership cho 1 năm là $200 CAD thì bạn điền vào số 200.  Để biết chính xác số tiền bạn hãy vào xem lại trang đăng ký membership của Cõi Thiên Thai tại http://www.coithienthai.com/members.html

- Xong nhấn nút "Continue" để gởi tiền. Nếu bạn trả xong, nhà bank CIBC sẽ báo với Calvin, Calvin sẽ check lại account, nếu đã nhận được thì Calvin sẽ set up membership cho bạn.


Hình 4: Điền e-mail của bạn và số tiền bạn muốn trả cùng lời nhắn.


CÁCH 2: TRẢ TIỀN BẰNG NHÀ BANK "TD CANADA TRUST"

BƯỚC 1: Log in vào nhà bank TD CANADA TRUST tại địa chỉ http://www.tdcanadatrust.com

Sau khi log in bạn sẽ thấy màn hình như trong Hình 1 dưới đây:


Hình 1: Log in vào nhà bank TD CANADA  TRUST tại http://www.tdcanadatrust.com

BƯỚC 2: Vẫn xem Hình 1, làm các bước sau:

- Nhấn chuột vào tab "My Accounts"
- Xong nhấn chuột vào chữ "Payments & Transfers"
- Bên menu bên trái, nhấn chuột vào chữ "Interac Email Money Transfer"
- Phía dưới chữ "Interac Email Money Transfer" nhấn chuột vào chữ "Send Money"
- Trong phần "Name:" điền vào: Ha Phan
- Trong phần "Email Address:" điền vào e-mail của Calvin: E-mail của Calvin
- Trong phần "Security Question:" bạn điền vào bất cứ câu hỏi nào bạn thích, ví dụ: Ten cua ban la gi?
- Trong phần "Answer" điền vào câu trả lời bạn chọn và phải viết dính liền với nhau, ví dụ: CalvinPhan
- Trong phần "Confirm Answer:" điền lại câu trả lời bạn vừa ghi trên CalvinPhan
- Xong nhấn nút "Next"

BƯỚC 3: Bạn sẽ được dẫn đến trang xác nhận những thông tin bạn vừa điền vào như trong Hình 2:


Hình 2: Xác nhận thông tin bạn vừa điền vào. Nhấn nút "Finish" để tiếp tục.

BƯỚC 4: Bạn sẽ được dẫn đến gửi tiền như trong Hình 3 dưới đây.

- Nhấn chuột vào nút "Send Money" trong Hình 3.


Hình 3: Nhấn nút "Send Money" để bắt đầu gửi tiền.

BƯỚC 5: Xem Hình 4 bên dưới:

- Trong phần "Amount" điền vào số tiền bạn muốn gởi cho Calvin, hãy xem giá tiền phía trên. Trong trường hợp này, lấy ví dụ điền vào số tiền $200.

- Trong phần "Message" điền vào: E-mail của bạn, chương trình membership 1 năm hoặc 6 tháng mà bạn muốn vào và kèm theo tin nhắn của bạn (nếu có).

- Xong nhấn nút "Next".


Hình 4: Điền số tiền & E-mail, tin nhắn của bạn vào, xong nhấn nút "Next".

BƯỚC 6: Xem Hình 5

- Xác nhận những thông tin bạn vừa điền vào, xong nhấn nút "Finish"

Sau khi bạn gửi tiền xong, nhà bank sẽ thông báo cho Calvin, Calvin sẽ check, nếu nhận được Calvin sẽ set up account membership cho bạn.


Hình 5: Xác nhận những thông tin điền vào, xong nhấn nút "Finish" để gửi tiền.

 

CÁCH 3: TRẢ TIỀN QUA BANK "SCOTIA BANK"

BƯỚC 1: Log in vào bank Scotia Bank tại địa chỉ http://www.scotiabank.com

- Sau khi vào trang trong, bạn nhấn chuột vào tab "Banking" như trong Hình 1


Hình 1: Log in vào, nhấn chuột vào tab "Banking"

BƯỚC 2: Xem Hình 2

- Nhấn chuột vào chữ "Transfers"


Hình 2: Nhấn chuột vào chữ "Transfers"

BƯỚC 3: Xem Hình 3

- Sau khi nhấn chuột vào chữ "Transfers" bên tay trái sẽ hiện ra menu.
- Nhấn chuột vào chữ "Interac Email Money Transfers"
- Nhấn chuột vào chữ "Send Money"

Xong bạn sẽ thấy Hình 3 dưới đây.


Hình 3: Nhấn chuột vào chữ "Send Money bên tay trái.

BƯỚC 4: Xem Hình 4 dưới đây

- Trong phần "Recipient's Name" điền vào tên: Ha Phan
- Trong phần "Recipient's Email Address" điền vào e-mail của Calvin: E-mail của Calvin
- Trong phần "Amount $" điền vào số tiền bạn muốn gởi, ví dụ $200 (Nhưng hãy xem lại giá cả hiện tại phía trên điền vào cho đúng)
- Trong phần "Security Question" điền vào bất cứ câu hỏi nào bạn muốn, ví dụ: Ban ten gi do ?
- Trong phần "Answer" điền vào câu trả lời chỉ 1 từ viết dính liền nhau không tách rời, ví dụ: NguyenVanA
- Trong phần "Message to Recipient" điền vào: E-mail của bạn cùng với chương trình membership 6 tháng hoặc 1 năm mà bạn muốn đăng ký.

Xong nhấn nút "Submit" để trả tiền.

Calvin nhận được sẽ set up cho bạn.


Hình 4: Điền vào thông tin của Calvin, xong nhấn nút "Submit" để trả tiền.

 

 

Divider Pink

Copyright © 2006 by CoiThienThai.Com - All rights reserved.
Last update (April 8, 2006)
Trang này đã được viếng thăm:
Từ ngày April 8, 2006: