Cõi Thiên Thai ==> http://www.coithienthai.com

TÌM NỮ MODELS
CHỤP HÌNH KHOẢ THÂN

 
Thông Báo:

Nhằm phục vụ các thành viên của Cõi Thiên Thai, nếu bạn là nữ có chụp hình khoả thân (với mục đích phục vụ cho nghệ thuật), Cõi Thiên Thai sẽ thâu mua các hình ảnh của các bạn với giá cả phải chăng qua thương lượng.

Điều kiện: Bạn phải là người Việt Nam và trên 18 tuổi.

Mọi liên lạc xin vui lòng liên lạc Webmaster @ CoiThienThai.com hoặc
Phone: USA (714) 657-3959 hoặc CANADA (403) 668-9348

 

TÌM NAM/NỮ DIỄN VIÊN ĐÓNG PHIM NGƯỜI LỚN

Thông Báo:

Nếu bạn vì mục đích muốn phục vụ cho nghệ thuật hoặc muốn một chút tiếng tăm trong phim trường điện ảnh người lớn Việt Nam, hãy tham gia với đóng phim với Cõi Thiên Thai. Lương ưu đãi và có thể thương lượng.

Các phim làm ra sẽ được bán rộng rãi trên thị trường Mỹ, CANADA và các nước khác trên thế giới.

Hãy gửi e-mail đến Cõi Thiên Thai cho Tên, Tuổi và số phone để Cõi Thiên Thai tiện liên lạc khi chúng tôi bắt đầu.

Điều kiện: Bạn phải là người Việt Nam và trên 18 tuổi.

Mọi liên lạc xin vui lòng liên lạc Webmaster @ CoiThienThai.com hoặc
Phone: USA (714) 657-3959 hoặc CANADA (403) 668-9348

Hiện tại đã có:
NAM: 11 người
NỮ: 0

TÌM ĐỐI TÁC - INVESTORS

Nếu bạn có ý muốn hợp tác với Cõi Thiên Thai về việc phát triển Phim Người Lớn, xin liên lạc Cõi Thiên Thai qua e-mail: Webmaster @ CoiThienThai.com hoặc
Phone: USA (714) 657-3959 hoặc CANADA (403) 668-9348

Hiện tại đã có:
INVESTORS: 2 người (Cõi Thiên Thai + 1)

Divider Pink

Copyright © 2006 by CoiThienThai.Com - All rights reserved.
Last update (July 17, 2006)
Trang này đã được viếng thăm:
Từ ngày March 16, 2006: