CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim phá trinh! Hấp dẫn tuyệt vời - Click here!

Bạn đã có bảo hiểm nhân thọ (life insurance) chưa? www.HaPhanInsurance.com !

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Groups Groups
Filter by: Popular Clear All
 • Congtu's Avatar
  04-04-2024, 11:01 PM
  NGHỀ THẦY GIÁO Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai. Lời nói đầu: chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2005 hôm nay...
  5 replies | 6243 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-25-2024, 09:39 PM
  NGÀY THỨ TƯ KHÔNG ĐẾN Tác giả: Nguyễn Thái Hưng Truyện do anh Datsat gởi đến E-mail: datsat***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc anh Datsat) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả và anh Datsat đã gửi truyện. Phần 1
  3 replies | 6179 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-14-2024, 08:13 PM
  NGÀY ĐẸP TRỜI Tác giả: Hắc Long E-mail: mikesdick***@mail.com (Hãy xóa *** để gửi e-mail cho tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 4872 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-20-2024, 10:25 PM
  NGÀY MAI RỒI SẼ RA SAO Tác giả: Hùng Lai E-mail: p2002***@email.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 2476 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-18-2024, 09:56 PM
  NGÀY LỄ TÌNH NHÂN Tác giả: Cai Đại Du E-mail: cucon2000***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 2286 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-17-2024, 10:31 PM
  NGÀY HÊN CỦA VINHTác giả: Thu Nguyễn E-mail: minhthu815***@yahoo.com (Hãy xoá *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.
  0 replies | 2090 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-21-2024, 10:03 PM
  Congtu started a thread Ngày Tân Hôn in N
  NGÀY TÂN HÔN Tác giả: Khuyết Danh Truyện do Lê Ngọc Hoa gửi đến E-mail: lnhoa86***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc Lê Ngọc Hoa) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả và Lê Ngọc Hoa đã gửi truyện.
  0 replies | 2077 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-19-2024, 10:18 PM
  NGÀY MAI KHÔNG HIỂU RA SAO Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu E-mail: N/A (Nếu bạn muốn liên lạc tác giả, hãy gửi e-mail cho Cõi Thiên Thai, Cõi Thiên Thai sẽ chuyển cho tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 1546 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-03-2024, 10:30 PM
  NGHỀ KHÔNG VỐN Tác giả: Nguyễn Vô Danh Truyện do anh Dat Sat gởi đến E-mail: datsat***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả và anh Datsat đã gửi truyện.
  0 replies | 1464 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-02-2024, 06:18 PM
  NGÀY XƯA THÂN ÁI Tác giả: Dê Cụ & Kinh Bích Lịch E-mail: truongkiem***@hotmail.com & kinhbichlich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn 2 anh Dê Cụ & anh Kinh Bích Lịch.
  0 replies | 1016 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-01-2024, 08:49 PM
  NGÀY XƯA LẠI VỀ (Truyện Đồng Tình Luyến Ái) Tác giả: Handsomeboy E-mail: loveboy_saigon***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 953 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-31-2024, 10:38 PM
  NGÀY VẪN ĐI QUA Tác giả: Vi Tiểu Nhân E-mail: N/A Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-24-2024, 10:39 PM
  NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu E-mail: N/A Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 606 view(s)
 • dapchanvabatquat's Avatar
  04-12-2024, 08:36 PM
  Discover new possibilities, forbidden desires Actual Women Superlative Сasual Dating
  0 replies | 10 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-08-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 50 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-15-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) ...
  replies | 48 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-18-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) ...
  replies | 45 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-21-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) ...
  replies | 43 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-09-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 39 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-20-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) ...
  replies | 38 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-22-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) ...
  replies | 36 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-05-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 35 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-04-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 35 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-19-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) ...
  replies | 35 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-01-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 34 view(s)
 • Congtu's Avatar
  03-27-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 34 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-10-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 33 view(s)
 • Congtu's Avatar
  04-03-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Ướt Đẫm (1 tập - nói tiếng Viêt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 5 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim...
  replies | 31 view(s)
More Activity