PDA

View Full Version : G 1. Giặc Bên Ngô Cô Bên Chồng (21 Phần) (Tác giả: Thoong)
 2. Gia Đình Dâm Loạn (nhiều tập) (Tác giả: Ngọc Linh)
 3. Gái Gọi Hạng Sang
 4. Giao Hợp Tươi Vui (Tác giả: Vi Tiểu Nhân)
 5. Gia Đình Tôi (Tác giả: Hùng Lê)
 6. Giúp Nhau Trong Đời (3 Tập) (Tác giả: Le Thi Tam Diep)
 7. Gái Một Con (40 Tập) (Tác giả: Sịp)
 8. Giải Thoát (Tác giả: Con Đường Hoa)
 9. Ga Chờ Bến Đợi (Tác giả: Con Đường Hoa)
 10. Gã Vượt Ngục Đào Hoa
 11. Gái Dậy Thì
 12. Gái Đi Bụi (Tác giả thường trực CTT: Thái Mai)
 13. Gái Gọi (6 Phần) (Tác giả: Lê Thị Quỳnh Mai)
 14. Gái Gọi Cao Cấp (6 Phần) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thái Mai)
 15. Gái Loạn Cali (20 Phần) (Tác giả: Công Tằng Tôn Nữ Thị Thu Đạm)
 16. Gái Miền Sơn Cước (2 Phần) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thái Mai)
 17. Gái Mỹ (Tác giả: Nguyễn An Lành - Nguyên An)
 18. Gái Quậy (Tác giả: Kinh Bích Lịch)
 19. Gái Quê (Út Lượm 2) (15 Phần) (Tác giả: Hạ Cơ)
 20. Gái Thái (Tác giả: Trai Chưa Biết Chơi)
 21. Gái Tìm Của Lạ (28 Phần) (Tác giả: Lê Thị Quỳnh Lan)
 22. Gái Trinh (Tác giả: Phượng Vỹ)
 23. Gái Trọ Nổi Loạn I (truyện dài - 21 Phần) (Tác giả: Lê Thị Quỳnh Lan)
 24. Gần Nhà (31 Phần) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)
 25. Gán Nợ (10 Phần) (Tác giả: Sịp)
 26. Gặp Em Ngày Mưa (4 Phần) (Tác giả: Teddy Fam)
 27. Gặp Gỡ (Tác giả: Văn Long)
 28. Geisha, Tôi Yêu Em (4 Phần) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)
 29. Ghe Chiếu Cà Mau (Tác giả: Trịnh Nhựt Đông)
 30. Gia Đình Loạn Xà Ngầu (Tác giả: Tiểu Nhân)
 31. Gia Đình Phú Ông (4 Phần) (Tác giả: Phượng Vỹ)
 32. Gia Đình Tan Nát (Tác giả: Bướm Trắng)
 33. Giấc Mơ Đầu Năm (4 Phần) (Tác giả: Ninh Sơn)
 34. Giấc Mơ Thần Tiên (Tác giả: Dung Nguyễn)
 35. Giấc Mơ Trắng (Tác giả: Kinh Bích Lịch)
 36. Giăng Bẫy (6 Phần)
 37. Giao Hàng (2 Phần) (Tác giả: Plutoneum)
 38. Giết Ông Ngoại (8 Phần) (Tác giả: Han Sue)
 39. Gió Trên Đồi Thông
 40. Giọt Lệ Sầu (3 Phần) (Tác giả: Quạt Mo Thư Sinh)
 41. Giọt Sương Trên Mắt Ai (Tác giả: Trai Quậy)
 42. Giữ Đời Cho Nhau (Tác giả: Trịnh Nhựt Đông)
 43. Giữa Mơ Và Thực (17 Phần) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)
 44. Gò Ô Môi (24 Phần) (Tác giả: Lê Thị Quỳnh Lan)
 45. Gỡ Rối Tơ Lòng (Tác giả: Thiếu Lâm Cao Thủ)
 46. Góa Phụ Xuân Tình (Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu)
 47. Gợi Tình (Tác giả: Vi Tiểu Nhân)
 48. Gia Đình Bên Vợ (10 Phần) (Tác giả: Why Not Me)