PDA

View Full Version : V 1. Vợ Chồng Tôi (Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu)
 2. Vô Địch Thần Thương (9 Phần) (Tác giả: Tiểu Long - đánh máy Út Lượm)
 3. Vợ Sếp Đa Tình (55 Tập) (Tác giả thường trực CTT: Ngọc Linh)
 4. Vì Tôi Là Thầy Giáo
 5. Vô Sĩ Đạo Tặc (242 Chương) (Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc)
 6. Vợ Tôi Thích Của Lạ (5 Phần) (Tác giả: Thương Hoài)
 7. Vợ Thầy (40 Tập) (Tác giả: Ngọc Linh)
 8. Vô Kỵ Triệu Minh (Nhiều tập) (Tác giả: Phan Hải Doi)
 9. Vợ Chồng Cùng Dâm (Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu)
 10. Vợ Mình Vợ Người (47 tập) (Tác giả CTT: Ngọc Linh)
 11. Viên Thuốc Gợi Tình (Tác giả: Con Đường Hoa)
 12. Vui Chơi Thể Xác (Tác giả: Vi Tiểu Nhân)
 13. Vợ Bạn I (Tác giả: Thu Nguyễn)
 14. Vợ Bạn II (Tác giả: Quách Tỉnh)
 15. Vương Vấn (Tác giả: Con Đường Hoa)
 16. Vợ Chồng Hoang Dâm (Truyện dài) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)
 17. Vợ Dâm Khát Tình (80 Phần) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)
 18. Vợ Thằng Bạn Nghiện Sex (81 Phần) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)
 19. Vợ Tôi Và Con Chó (2 Phần) (Tác giả: Vịt Trời)
 20. Vắng Chồng I (3 Phần) (Tác giả: David Lee)
 21. Vắng Chồng II (4 Phần)
 22. Vắng Chồng III (Truyện dài) (Tác giả: Sky)
 23. Vợ Thèm Của Lạ (Truyện dài) (Tác giả thường trực CTT: Ngọc Linh)
 24. Vợ Chơi Bồ Cũ (59 Phần) (Tác giả thường trực CTT: Ngọc Linh)
 25. Vợ Chồng Tôi Và Những Người Thuê Nhà May Mắn (5 Chương) (Tác giả: Con Sâu Xanh)
 26. Vợ Thích Của Lạ (Tác giả: Hiển Dâm Trương Minh Giảng)