PDA

View Full Version : Tiếng Hát Ý LANTia_Lia
06-13-2006, 03:13 PM
TÌNH
Ý Lan


http://nhac.benxua.com/noinhomuonmang/GA1B4F119C7304D3C947E06F48C3C9D83.wma

Tia_Lia
06-24-2006, 04:45 PM
BẢN TÌNH CUỐI
Ý Lan


http://ns.phuonghong.com/video/audiodata/123lhkjlafder453wdzger6y546ryfdgewrtadsfadf/kiepcasau/Ban%20Tinh%20Cuoi-Y%20Lan-11.wma

Tia_Lia
06-24-2006, 05:10 PM
NGƯỜI YÊU DẤU
Ý Lan


http://ns.phuonghong.com/video/audiodata/123lhkjlafder453wdzger6y546ryfdgewrtadsfadf/dongxanh/Nguoi%20Yeu%20Dau-Y%20Lan-03.wma

Tia_Lia
06-24-2006, 05:37 PM
ĐỪNG LỪA DỐI NHAU
Ý Lan


http://nhac.benxua.com/trendatinhyeu/G3261B642C81D4319922EEBBF9F604E4F.wma

Tia_Lia
06-24-2006, 05:39 PM
TANGO DĨ VÃNG
Ý Lan


http://nhac.benxua.com/khichuyentinhdacuoi/G9D1E069021EC43D3B6588FA2FF63166E.wma

Tia_Lia
06-24-2006, 05:43 PM
THU SẦU
Ý Lan


http://nhac.benxua.com/noinhomuonmang/G9D05190F4B144E20A4949D716A50558C.wma

Tia_Lia
06-24-2006, 05:45 PM
ÁNH ĐÈN MÀU
Ý Lan


http://nhac.benxua.com/demcuoicung/GC98B218428E74EAC82D7D563760D1688.wma