PDA

View Full Version : Sóng Tình (3/3) (Phim trước 1975)CuLua
03-20-2012, 09:44 AM
SÓNG TÌNH

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/642573.gif SÓNG TÌNH 01 (http://www.youtube.com/v/NbZM-GD8wnI)

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/642573.gif SÓNG TÌNH 02 (http://www.youtube.com/v/c0Dg0PZTX1o)

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/642573.gif SÓNG TÌNH 03 (http://www.youtube.com/v/-psZG_6gS5s)