PDA

View Full Version : Phía Sau Ánh Bình Minh (30/30)CuLua
03-27-2012, 05:04 PM
Phía Sau Ánh Bình Minh

http://i39.tinypic.com/35c07ye.gif

Diễn viên : Ngọc Hiền, Lê Kiều Như, Ngọc Lan ...


Cái duyên với điện ảnh lại một lần nữa đến với Ngọc Hiền khi cô quyết định nhận vai chính trong bộ phim 30 tập của đạo diễn Vũ Xuân Hưng mang tên Phía sau ánh bình minh.Khi nhận được kịch bản bộ phim, cô đã cảm thấy rất hứng thú bởi vai diễn này khác xa với những vai diễn trước mà cô đã từng nhận. Không phải Việt kiều, cũng không phải một đứa con nhà giàu quậy phá, lần này Ngọc Hiền vào vai đúng độ tuổi của mình, một cô nàng 22 tuổi lên thành phố với bao tham vọng nhưng không may vướng phải sợi dây pháp luật. Hai năm nhìn cuộc đời qua chấn song sắt, cô bị bạn bè, hàng xóm dè bỉu khinh thường… Bi kịch càng xảy đến với cô gái trẻ khi mẹ cô lâm bệnh nặng và qua đời. Đây là một bộ phim có tính nhân văn và giáo dục cao, sâu sắc. Sau khi thử sức với những vai diễn con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, Ngọc Hiền chia sẻ cô rất muốn vào một vai khổ cực để hiểu thế nào là con người khi bị dồn đến tận cùng của xã hội.
http://i50.tinypic.com/1iivsm.gif


http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 1A (http://www.dailymotion.com/swf/xfterm)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 1B (http://www.dailymotion.com/swf/xfterx)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 1C (http://www.dailymotion.com/swf/xftip3)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 2A (http://www.dailymotion.com/swf/xftiu6)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 2B (http://www.dailymotion.com/swf/xftlm0)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 2C (http://www.dailymotion.com/swf/xfucj2)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 3A (http://www.dailymotion.com/swf/xfva4j)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 3B (http://www.dailymotion.com/swf/xfva4x)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 3C (http://www.dailymotion.com/swf/xfva5g)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 4A (http://www.dailymotion.com/swf/xfvfmw)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 4B (http://www.dailymotion.com/swf/xfvfnd)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 4C (http://www.dailymotion.com/swf/xfvfnw)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 5A (http://www.dailymotion.com/swf/xfwdg5)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 5B (http://www.dailymotion.com/swf/xfwdg8)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 5C (http://www.dailymotion.com/swf/xfwdgb)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 6A (http://www.dailymotion.com/swf/xfwvrp)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 6B (http://www.dailymotion.com/swf/xfwvrw)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 6C (http://www.dailymotion.com/swf/xfwvs9)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 7A (http://www.dailymotion.com/swf/xfyjnw)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 7B (http://www.dailymotion.com/swf/xfyjo3)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 7C (http://www.dailymotion.com/swf/xfyjob)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 8A (http://www.dailymotion.com/swf/xg0j2b)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 8B (http://www.dailymotion.com/swf/xg0j3j)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 8C (http://www.dailymotion.com/swf/xg0j44)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 9A (http://www.dailymotion.com/swf/xg0j4j)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 9B (http://www.dailymotion.com/swf/xg0j5a)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 9C (http://www.dailymotion.com/swf/xg0j5v)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 10A (http://www.dailymotion.com/swf/xg28ly)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 10B (http://www.dailymotion.com/swf/xg28m1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 10C (http://www.youtube.com/v/uGI3kOrEFX4)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 11A (http://www.dailymotion.com/swf/xg2koq)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 11B (http://www.dailymotion.com/swf/xg2o9j)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 11C (http://www.dailymotion.com/swf/xg2oa7)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 12A (http://www.dailymotion.com/swf/xg2s8n)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 12B (http://www.dailymotion.com/swf/xg2tnb)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 12C (http://www.dailymotion.com/swf/xg2tnf)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 13A (http://www.dailymotion.com/swf/xg47lc)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 13B (http://www.dailymotion.com/swf/xg47lr)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 13C (http://www.dailymotion.com/swf/xg47mi)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 14A (http://www.dailymotion.com/swf/xg4ktq)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 14B (http://www.dailymotion.com/swf/xg4kty)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 14C (http://www.dailymotion.com/swf/xg4lan)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 15A (http://www.youtube.com/v/B2sq194WsJg)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 15B (http://www.youtube.com/v/K4y-_ICXK7Y)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 15C (http://www.youtube.com/v/B_JIjtaPc5Y)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 16A (http://www.youtube.com/v/Uku6n0epV5w)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 16B (http://www.youtube.com/v/vCm1BfKvzOY)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 16C (http://www.youtube.com/v/VNPQYDUwwis)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 17A (http://www.dailymotion.com/swf/xg6bqy)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 17B (http://www.dailymotion.com/swf/xg6brc)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 17C (http://www.dailymotion.com/swf/xg6bsv)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 18A (http://www.youtube.com/v/Q4Of-jwsSrY)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 18B (http://www.youtube.com/v/i17PtBTBiqM)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 18C (http://www.youtube.com/v/RuLA2DkIMoY)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 19A (http://www.youtube.com/v/d5KiFgXM0Mg)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 19B (http://www.youtube.com/v/02ub1G9v2tM)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 19C (http://www.youtube.com/v/joHq0ABac84)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 20A (http://www.youtube.com/v/e78GPwFeDcQ)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 20B (http://www.youtube.com/v/hDuCM30wBJE)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 20C (http://www.youtube.com/v/d4Tg_BMDzsA)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 21A (http://www.youtube.com/v/mUma99FnTi8)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 21B (http://www.youtube.com/v/gwiA9M1ij3I)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 21C (http://www.youtube.com/v/QowSfIaesQ0)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 22A (http://www.dailymotion.com/swf/xga7qh)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 22B (http://www.dailymotion.com/swf/xga7ql)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 22C (http://www.dailymotion.com/swf/xga7qv)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 23A (http://www.dailymotion.com/swf/xgbi1l)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 23B (http://www.dailymotion.com/swf/xgb9r6)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 23C (http://www.dailymotion.com/swf/xgb9r6)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 24A (http://www.youtube.com/v/SBvsSnsEdnU&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 24B (http://www.youtube.com/v/HsJonSo9cuQ&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 24C (http://www.youtube.com/v/8pEGihBt-aA&autoplay=1)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 25A (http://www.youtube.com/v/CwmE6mRdwq4&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 25B (http://www.youtube.com/v/oEgxvcpaDko&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 25C (http://www.youtube.com/v/0FNMC_Xgpv0&autoplay=1)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 26A (http://www.youtube.com/v/D2npMXaVbqU&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 26B (http://www.youtube.com/v/EiQyhViiC04&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 26C (http://www.youtube.com/v/SbTNC8k5SHQ&autoplay=1)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 27A (http://www.youtube.com/v/LtG0wimOQms&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 27B (http://www.youtube.com/v/GnUsUzawH9U&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 27C (http://www.youtube.com/v/qjwdpVVhiqo&autoplay=1)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 28A (http://www.youtube.com/v/Q_43fzEHT5Y&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 28B (http://www.youtube.com/v/K8AnLx_ik0g&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 28C (http://www.youtube.com/v/6MXxaeZx_uo&autoplay=1)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 29A (http://www.youtube.com/v/g7P0HDAdXsY&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 29B (http://www.youtube.com/v/G4ZMbqWlMsQ&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 29C (http://www.youtube.com/v/0eWa2-sNZ44&autoplay=1)
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 30A (http://www.youtube.com/v/epnTp8H6l_M&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 30B (http://www.youtube.com/v/iewnuYfdIX0&autoplay=1)
http://i52.tinypic.com/2pqrjbc.gif Phía Sau Ánh Bình Minh – 30C (http://www.youtube.com/v/Rrwyix-gk7U&autoplay=1)

Hết