PDA

View Full Version : Xóm Gà (2011) 53/53Cuong Hoai
04-08-2012, 02:30 AM
http://www1.picturepush.com/photo/a/7984009/640/7984009.jpg (http://picturepush.com/public/7984009)

Phim “Xóm gà” dài 53 tập do hãng phim Phước Sang sản xuất, Biên kịch: Vương Huyền Cơ, Đạo diễn: NSUT Trần Ngọc Giàu, Giám đốc sản xuất: Lưu Phước Sang với sự tham gia của các diễn viên: Hoài Linh, Phước Sang, Trịnh Kim Chi, Thanh Hằng, Kiều Mai Lý, Hoa Di Linh, Hàn Thái Tú, Mạnh Hùng, Đinh Y Nhung, Mai Phương, Phi Nga, Tấn Hưng…
“Xóm Gà” là câu chuyện về một xóm nhỏ có những cô gái làm nghề bán thân. Họ cũng chính là những miếng mồi để bọn cò dắt khách, bọn chủ chứa kiếm lợi. Nhân vật chính của câu chuyện là Linh (Hoa Di Linh) một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Mẹ Linh, bà Ngọc (Thanh Hằng) làm nghề cho các cô gái thuê phòng làm “bãi đáp”.....

http://i40.tinypic.com/21bocoz.png

Tap 1: http://hotfile.com/dl/144476594/0a72f95/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/144477280/c85a439/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/144477619/bbd7b07/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/144477677/67eb49a/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/144477946/c460c69/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/144478334/05d17d9/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/144478555/94b33a7/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/144478920/6518bc3/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/144479040/9c869b9/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/144479297/c43c110/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/144479649/b265496/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/144479824/5d4d61a/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/144480038/b47e234/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/144480374/f4e452f/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/144480575/b701ace/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/144480956/2573277/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/144481269/6d43ab3/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/144481530/0264fa2/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/144597332/ad3f3e1/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/144599901/a520ae9/
Tap 21: http://hotfile.com/dl/144602107/7f662e3/
Tap 22: http://hotfile.com/dl/144601369/b81a500/
Tap 23: http://hotfile.com/dl/144601365/06843c2/
Tap 24: http://hotfile.com/dl/144601364/07c96ff/
Tap 25: http://hotfile.com/dl/144605138/0752550/
Tap 26: http://hotfile.com/dl/144605134/64c3df7/
Tap 27: http://hotfile.com/dl/144616029/c5d5a72/
Tap 28: http://hotfile.com/dl/144601367/a484e66/
Tap 29: http://hotfile.com/dl/144601368/078ef45/
Tap 30: http://hotfile.com/dl/144601371/83d6107/
Tap 31: http://hotfile.com/dl/144601372/98bb513/
Tap 32: http://hotfile.com/dl/144601370/8208a4c/
Tap 33: http://hotfile.com/dl/144601373/6fe7386/
Tap 34: http://hotfile.com/dl/144605136/7b8da3a/
Tap 35: http://hotfile.com/dl/144605139/d6007cd/
Tap 36: http://hotfile.com/dl/144605135/f0d60e9/
Tap 37: http://hotfile.com/dl/145361940/fc6bcba/
Tap 38: http://hotfile.com/dl/145361943/b4e410f/
Tap 39: http://hotfile.com/dl/145364638/2f23f84/
Tap 40: http://hotfile.com/dl/145361980/25c2d12/
Tap 41: http://hotfile.com/dl/145361982/8d91088/
Tap 42: http://hotfile.com/dl/145361999/5bf6556/
Tap 43: http://hotfile.com/dl/145362000/70a8fcf/
Tap 44: http://hotfile.com/dl/145362003/7654e2a/
Tap 45: http://hotfile.com/dl/145362054/7119fbe/
Tap 46: http://hotfile.com/dl/145362110/0426376/
Tap 47: http://hotfile.com/dl/145363098/cec7fc7/
Tap 48: http://hotfile.com/dl/145363106/88d7098/
Tap 49: http://hotfile.com/dl/145363117/25f642f/
Tap 50: http://hotfile.com/dl/145363124/937a380/
Tap 51: http://hotfile.com/dl/145363169/d22a807/
Tap 52: http://hotfile.com/dl/145363202/a79c080/
Tap 53-End: http://hotfile.com/dl/145363241/c3fc656/

http://www.commentsguru.com/images/friday/its_finally_friday.jpg (http://www.commentsguru.com)

CuLua
04-08-2012, 03:57 AM
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 1 (http://www.youtube.com/v/QwtJDi8mTog&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 2 (http://www.youtube.com/v/_OO6WMs9iBU&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 3 (http://www.youtube.com/v/Jl56GIfWl1o&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 4 (http://www.youtube.com/v/FLJF7kDQaOQ&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 5 (http://www.youtube.com/v/SKwmU0HlM6k&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 6 (http://www.youtube.com/v/sE4_RA0DwAY&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 7 (http://www.youtube.com/v/zOb_XFwmvrg&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 8 (http://www.youtube.com/v/W7-Orfs3i9E&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 9 (http://www.youtube.com/v/6zyHaNLvnIc&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 10 (http://www.youtube.com/v/VtSYbXsm3d4&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 11 (http://www.youtube.com/v/xUiG5C-cI9Y&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 12 (http://www.youtube.com/v/oXKZ9eR9IMQ&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 13 (http://www.youtube.com/v/r9Z6ymSXM_4&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 14 (http://www.youtube.com/v/7ZIK0bLCl_Q&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 15 (http://www.youtube.com/v/h2J5SUrscV4&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 16 (http://www.youtube.com/v/c7ECFWO_3uY&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 17 (http://www.youtube.com/v/zQlFn_HXYmY&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 18 (http://www.youtube.com/v/40wxGBHxaVI&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 19 (http://www.youtube.com/v/iPwfm3MyoVY&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 20 (http://www.youtube.com/v/SLI8ufT_paE&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 21 (http://www.youtube.com/v/hvLRmziYRXo&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 22 (http://www.youtube.com/v/oN7Gx1EJ2ww&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 23 (http://www.youtube.com/v/IAgcyLHI-Zk&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 24 (http://www.youtube.com/v/Lxbxq0vjW94&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 25 (http://www.youtube.com/v/-pkhsUGq0as&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 26 (http://www.youtube.com/v/fwpFB-BUFt8&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 27 (http://www.youtube.com/v/qDb5cQZ1ozY&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 28 (http://www.youtube.com/v/1xH3XhKkq5M&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 29 (http://www.youtube.com/v/MpcPCJCTJ8A&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 30 (http://www.youtube.com/v/QL8XIAvMYQ8&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 31 (http://www.youtube.com/v/0IZN1WWdCDQ&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 32 (http://www.youtube.com/v/JnXslKPfsCU&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 33 (http://www.youtube.com/v/3qkZLXjzmsg&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 34 (http://www.youtube.com/v/Y1gNYMv0j5I&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 35 (http://www.youtube.com/v/lkBJL76XrLE&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 36 (http://www.youtube.com/v/kroCwAv6olU&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 37 (http://www.youtube.com/v/EubPHqe8t4s&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 38 (http://www.youtube.com/v/3Y2kNoXwwN4&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 39 (http://www.youtube.com/v/niLxqdejYqk&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 40 (http://www.dailymotion.com/swf/xmzkgu) http://i56.tinypic.com/aew410.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/802977.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/624228.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/802977.gif

http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 41 (http://www.youtube.com/v/0dDMxU0TltY&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 42 (http://www.youtube.com/v/PncnX6rTbCU&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 43 (http://www.youtube.com/v/phVZDcgNAZw&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 44 (http://www.youtube.com/v/0I_7nGp9za0&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 45 (http://www.youtube.com/v/-fJy4KfdFhA&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 46 (http://www.youtube.com/v/csg2hgPQ9AA&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 47 (http://www.youtube.com/v/0A1eXoTikI0&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 48 (http://www.youtube.com/v/aUB2VVm7QXw&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
Tập 49 thiếu 10 phút cuối.
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 49 (http://www.youtube.com/v/Bj3XQu-0Eng&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 50 (http://www.youtube.com/v/9QgiVvrxnTk&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 51 (http://www.youtube.com/v/2U67H1btQ8A&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 52 (http://www.youtube.com/v/HFdYYAIzBNE&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif
http://i56.tinypic.com/aew410.gif XÓM GÀ – 53 (http://www.youtube.com/v/eV3VYSCliBU&autoplay=1) http://i56.tinypic.com/aew410.gif

(Hết)