PDA

View Full Version : Kiếp Chồng Chung (8/8)CuLua
04-23-2012, 10:42 PM
Kiếp Chồng Chung

http://i41.tinypic.com/sqjmo0.gif


Qua những câu chuyện tình cảm éo le, ghen tuông và thù hận của 2 phụ nữ cùng sống chung với một người chồng. Bộ phim tâm lý xã hội “Kiếp Chồng Chung” là một bộ phim rất lôi cuốn và cho chúng ta nhiều bài học về tình người, tình đời và những chịu đựng của người phụ nữ trong văn hóa trọng nam khinh nữ còn sót lại ở nông thôn Việt Nam.

Với sự tham gia của các diễn viên:
Ánh Hoa…..Bà 10
Thùy Dương…..An
Bích Trâm…..Tuyết
Mai Nguyễn…..Nghĩa
Quốc Cường…..Tý
Bé Nam Phương…..Lành
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gif DVD 1 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__01 (http://www.youtube.com/swf/v/eScsgagQpJ0) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__02 (http://www.youtube.com/swf/v/Sfw90iwjti4) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__03 (http://www.youtube.com/swf/v/ySQzZNEzv38) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__04 (http://www.youtube.com/swf/v/xgmLXVyzvaY) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__05 (http://www.youtube.com/swf/v/gVykBlrQpmw) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__06 (http://www.dailymotion.com/swf/xjj8o7) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__07 (http://www.youtube.com/swf/v/yGUNPXcXQFQ) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 1__08 (http://www.youtube.com/swf/v/yUZa5_n-MCI) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 2 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__01 (http://www.youtube.com/swf/v/b22hJKpSHh4) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__02 (http://www.dailymotion.com/swf/xjl2zx) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__03 (http://www.youtube.com/swf/v/ECPIAv25nJI) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__04 (http://www.youtube.com/swf/v/IPBw3Jj_SYw) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__05 (http://www.youtube.com/swf/v/JYVGaxHSZsQ) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__06 (http://www.dailymotion.com/swf/xjl8vz) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__07 (http://www.youtube.com/swf/v/qcYYuHfLlLo) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 2__08 (http://www.youtube.com/swf/v/roha_JetOxE) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 3 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__01 (http://www.dailymotion.com/swf/xjloml) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__02 (http://www.dailymotion.com/swf/xjmfsc) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__03 (http://www.dailymotion.com/swf/xjmizw) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__04 (http://www.dailymotion.com/swf/xjly6n) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__05 (http://www.dailymotion.com/swf/xjm148) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__06 (http://www.dailymotion.com/swf/xjmour) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__07 (http://www.dailymotion.com/swf/xjmto0) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 3__08 (http://www.dailymotion.com/swf/xjmxpr) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 4 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__01 (http://www.youtube.com/swf/v/PhSe5MksN5g) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__02 (http://www.youtube.com/swf/v/ktt8fKtNBAY) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__03 (http://www.dailymotion.com/swf/xjnd1x) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__04 (http://www.dailymotion.com/swf/xjpkni) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__05 (http://www.youtube.com/swf/v/r1upbXUEpus) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__06 (http://www.dailymotion.com/swf/xjokeq) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__07 (http://www.youtube.com/swf/v/ApOI5xM4SPE) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 4__08 (http://www.youtube.com/swf/v/LbvCMsSaCSs) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 5 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__01 (http://www.dailymotion.com/swf/xjn001) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__02 (http://www.dailymotion.com/swf/xjou86) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__03 (http://www.dailymotion.com/swf/xjosbn) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__04 (http://www.youtube.com/swf/v/uB0UhRBE6HQ) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__05 (http://www.youtube.com/swf/v/H-grqiCouHU) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__06 (http://www.youtube.com/swf/v/Adw6f70dq2Y) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__07 (http://www.youtube.com/swf/v/1ysQWNn79og) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 5__08 (http://www.youtube.com/swf/v/xHumBJBJoXk) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 6 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__01 (http://www.youtube.com/swf/v/lL_kkp4UG3A) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__02 (http://www.youtube.com/swf/v/cyKrSKjO7Q8) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__03 (http://www.youtube.com/swf/v/poSGSGtg-CM) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__04 (http://www.youtube.com/swf/v/Ikalr8YIf4U) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__05 (http://www.youtube.com/swf/v/2JEHzhz94BI) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__06 (http://www.youtube.com/swf/v/nuKAXr-GCBM) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__07 (http://www.youtube.com/swf/v/vYaNSPN5_VQ) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 6__08 (http://www.youtube.com/swf/v/bwYO4ArYIQw) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 7 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__01 (http://www.youtube.com/swf/v/HXg5TCvcAtY) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__02 (http://www.dailymotion.com/swf/xjprsy) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__03 (http://www.youtube.com/swf/v/8hxY2H_N5vs) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__04 (http://www.youtube.com/swf/v/SEgOtX5tAQ4) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__05 (http://www.dailymotion.com/swf/xjpvfx) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__06 (http://www.youtube.com/swf/v/0PVm5DoSuRU) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__07 (http://www.youtube.com/swf/v/m_v348Q4oAg) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 7__08 (http://www.youtube.com/swf/v/hqQ1mtqUTyM) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifDVD 8 http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/152131.gifhttp://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/310207.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__01 (http://www.youtube.com/swf/v/ODutNjxzY_o) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__02 (http://www.youtube.com/swf/v/TG4SYXXll2E) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__03 (http://www.youtube.com/swf/v/wflBGjMHqNM) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__04 (http://www.youtube.com/swf/v/Irj54xGN1tc) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__05 (http://www.youtube.com/swf/v/4ftu_XPHpzo) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__06 (http://www.youtube.com/swf/v/UsGGMxLEKks) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__07 (http://www.youtube.com/swf/v/NUs0ky9uWeI) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif
http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif KIẾP CHỒNG CHUNG 8__08 (http://www.youtube.com/swf/v/MJn1hlBIftQ) http://r22.imgfast.net/users/2214/28/57/06/smiles/1271770402.gif

Hết