PDA

View Full Version : Lúa Trổ Bông (25/25)CuLua
10-05-2012, 07:38 PM
Lúa Trổ Bông

http://i45.tinypic.com/11140ti.jpg


Lúa trổ bông nói về đời sống của người làm ruộng trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Họ luôn tìm cách vươn lên để thoát khỏi cái nghèo cái khổ. Lúa trổ bông cũng nói lên tinh thần cầu tiến của tầng lớp nông dân nhưng luôn gắn bó với mảnh đất quê nhà.


Diễn viên: Kinh Quốc, Trịnh Kim Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Công Ninh, Hoàng Mập, Nguyễn Sanh, Thanh Tùng, Phương Dung, Diệp Bảo Ngọc…,
LÚA TRỔ BÔNG _ 01 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtdxj6?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 02 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtdxjy?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 03 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte1ow?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 04 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte1tj?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 05 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte1v7?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 06 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte71d?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 07 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte71z?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 08 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte8is?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 09 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte8ju?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 10 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xte8k6?autoplay=1)

LÚA TRỔ BÔNG _ 11 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtewof?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 12 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtewpe?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 13 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtfvje?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 14 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtfvju?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 15 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtfvkc?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 16 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtg0f6?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 17 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtg0fk?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 18 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtg387?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 19 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtg7ub?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 20 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtgaaf?autoplay=1)

LÚA TRỔ BÔNG _ 21 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtgbfp?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 22 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtge9f?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 23 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtgfvr?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 24 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xtgfu8?autoplay=1)
LÚA TRỔ BÔNG _ 25 (http://www.dailymotion.com/swf/video/xth8a6?autoplay=1)

Hết