PDA

View Full Version : Tim ban o Da Nang!nguocphong
09-08-2006, 03:44 PM
Minh se ve Da Nang vao cuoi nam nay! Cac ban nao O DA nang , co ve VN thi xin lien lac.

tony455
10-09-2006, 03:11 PM
Se ve DN vao dip tet

jackque
11-15-2007, 02:14 PM
Chuc cac Ban ve DN an TET vuii ve, co gi vui nho ke cho minh nghe,minh cung là nguoi DN, minh o duong " trieu Nu Vuong ", Gàn nhà " Thày Thuoc Bac Phùng Nong "

phamt30
10-18-2008, 02:20 PM
minh ve dânng dip tet nay .

caothuliemlon
12-22-2008, 10:50 AM
mình cũng về Đn tháng 1 năm 2009,có gì Pm mình đi cafe cho vui nhé