PDA

View Full Version : kiếm lại bạn chai bị mất tít lâu ngày6soi
02-12-2007, 09:43 AM
kiếm lại bạn chai bị mất tít lâu ngày :evil:
Chước ở hoà lan nai đi đâu mất tiêu, không nghe tăm tiếng, ai biet chi giùm đa tạ
Nó tên là Phong Lùi

thichtomo
02-12-2007, 08:49 PM
Kiểu này giống y mò kim đáy biển quá. Pótay.cơm

hieu_phantom
04-26-2007, 02:15 AM
tên gì,chim dài hay ngắn to hay nhỏ?nói rõ ra mới biết đường kiếm giùm chớ

tpt
10-29-2007, 05:58 AM
hihi..........