PDA

View Full Version : Tặng TinaLan bài thơ nè !!!hoanghontim
07-05-2004, 07:34 AM
Vô đọc room này sao chẳng thấy ai post thơ hết vậy . Post 1 bài tặng TinaLan đọc chơi nghen .


Rồi anh dần quên em
Cả những giấc mơ cũng không còn trở lại
Biền biệt những con đường
Biền biệt mùa gió lớn
Những nàng tóc tiên sao giờ xa vắng quá
Những cụm mây xa đi trốn sau trời
Rồi anh dần quên em
Người ta dần quên đau khổ
Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
Chim hải âu quên mùa bão tố
Trên bức tường thời gian loang lổ
Không còn rõ vết điều gì
Trắng và xám
Và rêu mờ ẩm mốc
Gió ngút ngàn trên cành lá vô tri ......

TinaLan
07-13-2004, 12:16 AM
Vô đọc room này sao chẳng thấy ai post thơ hết vậy . Post 1 bài tặng TinaLan đọc chơi nghen .


Rồi anh dần quên em
Cả những giấc mơ cũng không còn trở lại
Biền biệt những con đường
Biền biệt mùa gió lớn
Những nàng tóc tiên sao giờ xa vắng quá
Những cụm mây xa đi trốn sau trời
Rồi anh dần quên em
Người ta dần quên đau khổ
Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
Chim hải âu quên mùa bão tố
Trên bức tường thời gian loang lổ
Không còn rõ vết điều gì
Trắng và xám
Và rêu mờ ẩm mốc
Gió ngút ngàn trên cành lá vô tri ......

cám ơn hoanghontim đã làm bài thơ này tặng TinaLan nha,
thơ hay đó, làm tiếp đi :)