PDA

View Full Version : want to know some info somewhere in Toronto...largedick
05-07-2003, 08:59 AM
tui muốn hỏi chơi thôi, this is nothing important ...hỏi Tư Cổng winh, or winh QTN, or các bạn nào khác ở Toronto, cái vùng Nor york ?, or New york ? gì gì đó ở Toronto là vùng nào vậy ?

tui có thằng bạn đang nghỉ hè ở bển ...chatting qua phone, CN tower thì tui có biết ...rồi nó nói cái gì tiệm phở con gà, something gì gì Tường Phát, and đường Wilson avenue ở Nor york gì đó ...tui hổng biềt mấy chỗ đó :(

nếu từ Toronto chạy xe đi Niagara, and chạy tiếp thru Buffalo to New York city ...giả sử nó đã book vé fly from Toronto, but he want to change the plan, nó muốn fly from New York back to Cali, is it possible ?

Congtu
05-08-2003, 03:34 PM
Anh largedick ơi ...cái dzụ này ..bà QTN bả rành ...để bả trả lời nhen

4 Cổng

QTN
05-09-2003, 09:29 PM
North York cách downtown Toronto khoảng 10 miles,

Ùa, gần siêu thị Tường Phát có tiệm Phở Con Bò nằm trên đường Wilson Ave.

Yes, lái xe từ Toronto tới New York city khoảng 8 tiếng đống hồ

http://www.mapquest.com/directions/

largedick
05-10-2003, 05:02 AM
thank you CT, anh QTN ....please ignore the previous question, he contacts the airlines, and they arranged it, it's now ok.

damtotdinh
06-23-2003, 06:57 PM
mà chỗ này có gì vui không vậy mấy huynh,tỉ !