PDA

View Full Version : Vùng 626..nam CALI,..kết bạn,vào đâythegioicuoi
05-22-2007, 12:36 AM
các anh chị nào trong thu vực này vào đây nhé,...
cùng chia sẽ mội thứ nhé.Mình xin mở hàng làm wen -khi có diệp vui xin hú 1 tiếng .Ah`, có chỗ nào đi giai quyết chụyên ấy an toàn uy tín chia sẽ cho tôi với nhé

mankhue
08-12-2007, 11:45 AM
co' do' cu*' va`o ba'o tha(`ng mo? ma` ti`m se~ co' ngay tho^i