PDA

View Full Version : Cách Post Messages Chữ Việt Có DấuCuong Hoai
10-14-2004, 06:28 PM
Muốn gõ tiếng Việt có dấu tại Diễn Đàn. bạn phải install sofware tiếng Việt vào máy của bạn như Unikey, VPS, Vietkey.....

S/W Unikey Download tại đây:

http://ultrashare.net/hosting/fl/3402ed321d/UniKey-4.0RC2-1101-Setup

Font: http://ultrashare.net/hosting/fl/bfcbcb3e08/Unicodeall


Còn muốn dùng VPS. Bạn hãy xem hướng dẫn dùng VPS Key đánh máy tiếng Việt tại đây:

http://www.coithienthai.com/TypeUnicode.html


- Kiểu gõ Telex: á=a+s, à=a+f, ả=a+r, ã=a+x, ạ=a+j, â=a+a, ă=a+w, ơ=o+w, đ=d+d

- Kiểu gõ VNI: á=a+1, à=a+2, ả=a+3, ã=a+4, ạ=a+5, â=a+6, ă=a+8, ơ=o+7, đ=d+9

- Kiểu gõ VIQR: á=a+', à=a+`, ả=a+?, ã=a+~, ạ=a+., â=a+^, ă=a+(, ơ=o+*, đ=d+d

Nhớ click nút [b][COLOR="#FF0000"]Preview (Xem trước) để coi lại rồi hãy click nút Submit (Chấp nhận)