PDA

View Full Version : Bài không tên số 1cangcung
10-14-2004, 10:21 PM
Trong bóng tối công viên Cua Tới Tấp, chàng muốn yêu mãi yêu hoài nên lắp vào sối sả, nàng thì cương quyết hẩy ra. Được một lát, chàng lầm bầm:

- Em sao thế?

- Thì từ từ đã nào. Cơm không ăn thì gạo còn đó...

- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...


Phóng tác tặng huynh CH

Cuong Hoai
10-15-2004, 06:53 PM
:lol: :lol: :lol: Thanh cù nha winh CC.
Chuột thì nhiều vô số kể. Nhưng hai con chuột của CH hết xí quách, nên bỏ cơm gồi :P :P 8)