PDA

View Full Version : GHENhandoi
11-09-2004, 11:16 AM
Em Ghen anh biết sao không
Em sẽ đi chợ mua còng ... nhốt anh
roi mây em quất tan tành
Khi nào ... mặt mũi xanh chành thì thôi

Em ghen anh biết sao rồi
Dzao kia mài béng sẽ đôi da chồng ...
lưỡi lam em cạo sạch lông
quăng cho xuống biển cá lòng tông làm mồi ...

Mặt anh em rạch nát thôi
Lấy chanh em vắt cho soi ùng ùng
thêm vô muỗng muối sánh cùng
để anh biết khổ ... tận cùng trời xanh ...