PDA

View Full Version : Y' kie^'n ve^` movie bi. removed.monk7
03-10-2005, 12:00 AM
Tu*` xu*a de^'n gio*` chu*a bi. ai pha'. Ga^`n da^y ca'c movie upload bi. removed lie^n tu.c.
Tui xin de^` nghi. TEMPORARY block nhu*~ng new member na`o mo*'i vu*`a join vo*'i CTT va`i tha'ng truoc to*'i gio*` xem coi co`n bi. removed nu*~a kho^ng.
Ca'c anh em nghi~ sao?

bimxiu
03-10-2005, 12:05 AM
Tôi phản đối, sao bác không tìm cách khác hay hơn?

mill hoang
03-11-2005, 03:00 AM
rat la oan cho nhung ai khong pha nhu toi moi vua kiem duoc cho vui thi bi pha toi de nghi cac anh kiem cach khac chu dung lam nhu vay
thanh that cam on
Mill Hoang

CanWeDoIt
03-11-2005, 10:41 AM
Tôi thây' "sorry" cho tât' ca? moi nguoi. Không ai có thê? "control" mâý cái link o? nhung servers mà ho không làm chu?
Link chê't là tai vì over bandwitch ...hoac "Counter reset".

Diên Dan phai mang tính châ't TU DO trong su? TÔN TRONG.

Tôi cám on BQT rât'nhiêù trong thoi gian qua, nhung rât' lâý làm tiê'c cho su? gian doan.