PDA

View Full Version : Hai Vợ ChồngCongtu
06-01-2003, 10:42 AM
Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Đến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
- Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
- Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chú.
Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
- Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
- Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ
Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....