PDA

View Full Version : Vậy là cong tử không về Việt nam được ?ali44
03-17-2005, 09:27 PM
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/03/392323/

Về đó tụi nó gián cho mấy tội là đi tù như chơi

Má nó, mình là công dân bên này sợ tụi nó sao ? Lấy c... gì mà gián tội cho mình Vậy mà cu Trần Minh Quang củng bị nó đưa đi rồi

Không biết tới là ai
QL.com đi (Edited by Congtu)
TB.com đi (Edited by Congtu)
?? Who's next ??

Congtu
03-18-2005, 04:03 AM
Hehe .....khỏi dzìa luôn ... ở đây quậy tưng luôn ....kekke

Mến,
4 Cổng