PDA

View Full Version : Cắt Ngắn, Cắt DàiCongtu
06-01-2003, 10:49 AM
Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
- Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
- Thưa cô tôi ... cặt ngắn
- Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
- Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
- Dạ anh cho em hai chục
- Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
- Dạ $20 là $20. Anh có cặt mô?
Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
- Không cặt
- Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.