PDA

View Full Version : Có ai biết???tuanq82
03-28-2005, 11:00 AM
Cả nhà làm ơn cho hỏi có ai biết ở đâu có thơ của Sergei Eselin không?
Tôi đã tìm trên vnthuquan.net nhưng không có. Nếu ai biết xin giúp đỡ.
Cảm ơn nhiều...

Cuong Hoai
03-29-2005, 06:47 PM
Cả nhà làm ơn cho hỏi có ai biết ở đâu có thơ của Sergei Eselin không?
Tôi đã tìm trên vnthuquan.net nhưng không có. Nếu ai biết xin giúp đỡ.
Cảm ơn nhiều...

Mann :!: :shock: Thơ VN đọc còn hỏng hiểu hết ý. Dzị mử đi kiếm thơ người bạn thân của đồng chí " Móccuraddoop " làm gì hỏng biết nữa!
Hehehehehe dzô Google kiếm cà ở trỏng nhìu lém. Nhưng mừ nhớ typing Esenin chớ hỏng phải Eselin nha.

Gút Nắc 8)