PDA

View Full Version : Vả LạiCongtu
06-01-2003, 11:02 AM
Thấy D không chú ý nghe giảng, cô gọi :
- D, đặt cho cô một câu với từ " vả lại "
D, điếng hồn, lắp bắp :
- Thưa cô ... thưa cô ... em vả nó ... nó vả lại em ạ!
Cô lắc đầu, lớp cười cái rần !