PDA

View Full Version : joke***no minorTieuTac00
06-01-2003, 10:33 PM
Trong 1 lớp học của mấy em nhỏ . Có 1 hôm cô giáo muốn thử coi đầu óc các em nhỏ ra sao. Cho nên co giáo hỏi 1 câu hỏi .
- Cô hỏi đố các em chứ ông trời có mấy cái chân?
- Có 1 cu tí dơ tay lên nói liền thưa cô em biết .
- Cô hỏi lại vậy ông trời có mấy cái chân?
- Cu tí nói dạ thưa cô ông trời có 2 cái chân a.
- Cô giáo hỏi tiếp tại sao em biết ông trời có 2 cái chân?
- Cu tí nói dạ tại vì tối hôm qua em đi ngang qua phòng ba má em. Em nghe ba em nói là "trời ơi, dơ 2 cái chân lên" hehehe