PDA

View Full Version : Lại Chuyên Về CT.TraiTo
06-23-2003, 01:26 PM
Cu Teo la một anh chàng thanh niên tuấn tú, một hôm trong dịp di biê*n CT nhìn thấy một em viet nam mac bikini tha^.t ha^'p da^~n.
Cu Teo muồn tới de quen biet em, nhung nghĩ nát ong công tư mơi tiê"n tới làm wen em.
CT liền lấy cát và vẽ vào mỗi dùi em một con số 1.
CT: dố em lá số mẩy
em bikini: dễ ẹt! số 11, vậy ma cung dòi dố!
CT: dau phai, dó lá số 1 0 1.
em bikini liền tức wá dè Cu Teo ra và vẽ sô" 35 vao hai dùi cua CT
em bikini: dố anh dó la số mây?
CT: dễ ẹt, ai thì anh khong biet cái dó, là số 3 1 5!
em bikini: không phai! cua anh làm gi duoc dậy, cua anh cùng lám la 3 , 5 mà thôi!
CT: :oops: :cry: !!!

anhne2469
06-23-2003, 07:22 PM
hahaha

tiger_woods
06-24-2003, 08:41 AM
hah hah.... :lol: