PDA

View Full Version : Chời...Đã !...Chời...vlong2k3
07-01-2003, 08:57 PM
Chời...Công Tử để lên cái trang OfferSex hay SexOffer cái URL nó...chành giành, ở sở sao mà dám mở lên, phải để về tới nhà :shock:

Đã !... Nhiều bạn offer quá :) Còn hơi trai thừa gái thiếu hén...

Chời...Đã muốn nhảy dù mà còn phải đăng ký tùm lum tùm la, hahaha...

Congtu
07-03-2003, 12:20 AM
Có lý qúa anh Vlong hả ?

Nhưng đúng là đang bị tình trạng gái thiếu, trai thừa gấp 100 lần đó ... Thấy anh "khíu chọ" chữ OFFER FREE SEX, Công tử đổi lại rùi ... hy vọng nó đỡ tí :)

Mến,
4 Cổng

DrHate
07-03-2003, 03:36 PM
Có chỗ để xả thì phải mau mau xắp hàng ... thắc mắc hoài, trễ giờ thì Công Tử lắp lỗ giậu à :lol:

DrHate,