PDA

View Full Version : Dành Cho Những Bạn Login Không ĐượcThichThitL
10-19-2005, 11:16 AM
-Diễn đàn mới được upgrade lên version mới cho nên có những lỗi về login, cụ thể là không thể login vào room Movie và Thiên Đàng Hạ Giới
-Nếu bạn có vấn đề về login thì có thể PM cho Utluom hoăc LySuDoi hai Anh nầy sẽ reset lai cho bạn
-Vài hàng cho anh em được rõ