PDA

View Full Version : Goi Cac Ban Melbournekimtho
07-12-2010, 07:28 PM
?Tôi Viết Tin Này Cho Bà Con Cô Bạn Biết Là Vợ Chồng Bà Minh Đã Dụ Đỗ Vợ Tui Mà Bỏ Tui Đi Để Bà Vợ Chồng Bà Minh Làm Mai Cho Thằng Em Bà Minh Ở Melbourne Úc Châu ?

duy123
07-19-2010, 01:20 AM
xin yeu cau ban post co dau duoc ko? doc ko hieu gi het... tui o melbourne ne

kimtho
03-28-2012, 04:36 AM
Tôi Viết Tin Này Cho Bà Con Cô Bạn Biết Là Vợ Chồng Bà Minh Đã Dụ Đỗ Vợ Tui Mà Bỏ Tui Đi Để Bà Vợ Chồng Bà Minh Làm Mai Cho Thằng Em Bà Minh Ở Melbourne Úc Châu ?

kimtho
03-28-2012, 04:43 AM
Các Bạn Có Bảo Lảnh Vợ Ở VN Qua Nên Đề Phòng Vợ Chồng Bà Minh Ở Melbourne :arrow: Vợ Chồng Minh ?