PDA

View Full Version : Đổi ThếCuong Hoai
09-18-2003, 07:11 PM
Có một anh chồng phải đi công tác vắng nhà vài ngày. Nhưng không yên tâm vì biết cô vợ của mình thuộc giòng dõi Phan Kim Liên. Cuối cùng anh ta nghĩ ra một kế. Liền lấy viết lông ra vẽ trên đùi gần nơi tam giác vàng của cô vợ một anh lính cầm súng gác rồi nói:
- Được rồi! Vậy là anh có thể yên tâm đi công tác. Nhớ đấy cho đến khi anh về thì cái hình này phải còn nguyên nhé.
Sau khi đi công tác về vả quá anh ta liền đè cô vợ ra định vác cày qua núi. Bỗng sực nhớ ra mình chưa kiểm tra xem bức hoạ còn hay không nên lật đật bật đèn lên xăm soi rồi gật gù:
- À! bức hình còn nguyên đây mà. Nhưng mà quái lạ anh nhớ là anh vẽ người lính cầm súng trên tay , mà sao bây giờ nó lại để lên vai thế này?
Cô vợ liếng thoắng đáp:
- Gớm! sao mà thắc mắc lắm thế. Thì nó cũng giống như anh thôi mà. Nó cầm mãi mỏi tay thì cũng phải đổi thế chứ.
Anh chồng :?: :?: :roll: