PDA

View Full Version : Hai Voong2lua2
12-27-2005, 12:37 PM
Đây là câu chuyện được truyền miệng trong dân gian mong cống hiến các bạn cho vui.

Ông A bỏ vợ ở lại VN để qua Mỹ. Sau đó ông có ngưòi vợ (nhỏ) khác ở mỹ.
Thời gian thắm thoát ông bảo lảnh nguời vợ lớn ở VN qua. Thật là rắt rối, nhưng ông cố gắng dàn xếp để hai bà vợ ở chung một nhà và ngũ chung một giưòng. vì thưong ông nên bà vợ lớn chấp nhận, tuy nhiên ông phải chấp nhận môt điều kiện là khi ngũ ông phai nằm bìa, bà vợ lớn nằm giữa sau đó thì tớii bà vợ nhỏ. Ngũ như thế chuyện vợ chồng chẳng làm ăn gì đưọc. vào một đêm nọ chị vợ nhỏ chịu hết nổi bèn ngâm thơ rằng:

Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến đây một dạ khăng khăng nhớ thuyền

Anh chồng nghe bà vợ nhỏ ngâm như vậy anh hiểu ý anh đành trả lời:

Bến ơi thuyền nhớ bến nhiều
Ngặt đồn đóng giửa là điều khó qua.

Bà vợ lớn nghe nói vậy nên trả lời:

Ai kia ăn nói khó nghe
Thuế mà đóng dủ thì qua ngại gì.

Anh chồng liền trả lời:

Thuyền tôi vốn liếng ít oi.
Thuế mà đóng đủ thì xiêu cột bồm.

Mong các bạn có những nụ cưòi thaỏi máy.

ball
12-28-2005, 05:53 PM
wow..hay wa. co them thi post nua di

trieu-long
12-31-2005, 04:30 PM
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

phuocle
05-24-2006, 04:47 PM
Thien tai!!!!Thien tai!!!Hai quan canh giu ky qua lam sao ma qua noi cua thu nhat.

kbocautrangn
07-22-2006, 01:17 AM
Ai biểu ham nhiều vợ chi, đáng đời! Tham thì thâm mà!