PDA

View Full Version : Bầu chọn NHÀ VĂN Cõi Thiên ThaiCongtu
11-18-2003, 01:00 PM
Mến chào các anh/chị, các bạn,

Cõi Thiên Thai có rất nhiều nhân tài sáng tác truyện từ trước tới nay, bút pháp của họ có thể nói không chê vào đâu được. Hơn nữa sáng tác loại truyện người lớn mà đọc giả của họ lại là những "người lớn", là những bậc anh/chị, cùng với các tầng lớp trí thức như kỹ sư, bác sĩ, cho đến mọi tầng lớp trong xã hội từ Mỹ đến CANADA, Úc, các nước thuộc khối châu Âu, châu Á và ngay cả Việt Nam v.v... thì lại là một vấn đề khó khăn hơn, lẽ dĩ nhiên để lôi cuốn đọc giả say mê sáng tác của họ, điều này đòi hỏi tác giả phải rất hiểu biết tâm lý "người lớn" để sáng tác truyện. Với tư cách này, họ rất xứng đáng được tôn lên thành "NHÀ VĂN CÕI THIÊN THAI" cho đọc giả Cõi Thiên Thai nói riêng. Vì vậy rất mong các bạn tham gia bầu cử cho những tác giả dưới đây được Cõi Thiên Thai chọn ra để thành NHÀ VĂN CÕI THIÊN THAI trong HỘI NHÀ VĂN CÕI THIÊN THAI sẽ được chính thức thàh lập vào ngày 20/11/2003 cùng ngày với ngày nhà giáo Việt Nam.

Nổi bật nhất trong các tác giả được chọn ra phải nói đến tác giả Kinh Bích Lịch đã sáng tác trên dưới 100 tác phẩm. Những tác giả sau đây được đầy đủ tư cách trở thành nhà văn Cõi Thiên Thai:
1. Kinh Bích Lịch
2. Dê Cụ
3. Anh Khoa
4. Cương Hoài
5. Dương Thường Trực
6. Kỳ Phong

Xin các bầu chọn tại http://vote.sparklit.com/web_poll.spark/795368

Mến,
Công tử

largedick
11-22-2003, 05:22 PM
tác giả Kỳ Phong nào, là ai zị anh Tư ?

Congtu
11-22-2003, 06:23 PM
Tác giả Kỳ Phong tại http://www.coithienthai.com/TGTP/KyPhong.html

Mến,
4 Cổng

largedick
11-22-2003, 07:44 PM
uhhmmm, thì ra là anh Tư ...hén :)
anh Tư lấy nhìu nicks wá hen - Thanh hà, Calvin, Tư cổng, người dẹp thành Bá đa, thêm cái nick Kỳ nhông ....còn nickname nào nữa hông anh Tư ?