PDA

View Full Version : Bạn có thể dùng Tiếng Việt hoặc Tiếng AnhCongtu
03-29-2003, 10:29 AM
Hello quý bạn, quý anh chị,

Công tử vừa cài thêm chức năng hiển thị tiếng Việt dành cho các bạn thích dùng tiếng Việt trong diễn đàn này.

Nếu các bạn muốn chuyển sang dùng tất cả bằng tiếng Việt nhấn chuột vào "Profile" (Thông tin cá nhân) và chọn "Vietnamese" trong phần "Language".

Phía bên dưới mỗi bài mới hoặc trả lời đều có option cho chọn đánh chữ tiếng Việt. Theo Công tử thấy thì kiểu VNI dễ gõ nhất, nên chọn option này.

Mến,
Công tử

largedick
03-30-2003, 06:43 AM
oki, let me try :)

langtuthichdua
04-15-2003, 09:58 PM
bbats tieen owr choor khi trar lif baif phair lam`f gián tiếp chú khong trực tiêp a`.anh congtu nen su lai di cho de dang `

Cuong Hoai
05-15-2003, 05:51 PM
bbats tieen owr choor khi trar lif baif phair lam`f gián tiếp chú khong trực tiêp a`.anh congtu nen su lai di cho de dang `
????????? :( :cry:

DrHate
05-15-2003, 06:12 PM
Hehe ... tiếng Miên hay Thái dzạ ?

DrHate,

StrongPlays
06-29-2003, 03:53 PM
La`m ca'ch nao` ma` bo? unicode va` phpbb forum gio^'ng nhu* forum nay` cu?a CTT ? Ne^u' co' ai bie^'t thi` chi? gium` . Thank you.

Congtu
07-01-2003, 01:49 AM
Anh hãy vào xem
http://www.timbangai.com/phpBB2/viewtopic.php?t=108

Mến,
Công tử

CoiThienThai
08-13-2004, 12:38 AM
Muốn gõ tiếng Việt có dấu tại Diễn Đàn. bạn phải install sofware tiếng Viết vào máy của bạn như unikey, VPS, Vietkey.....

S/W Unikey Download tại đây:

http://ultrashare.net/hosting/fl/3402ed321d/UniKey-4.0RC2-1101-Setup

Font: http://ultrashare.net/hosting/fl/bfcbcb3e08/Unicodeall


Còn muốn dùng VPS. Bạn hãy xem hướng dẫn dùng VPS Key đánh máy tiếng Việt tại đây:

http://www.coithienthai.com/TypeUnicode.html


- Kiểu gõ Telex: á=a+s, à=a+f, ả=a+r, ã=a+x, ạ=a+j, â=a+a, ă=a+w, ơ=o+w, đ=d+d

- Kiểu gõ VNI: á=a+1, à=a+2, ả=a+3, ã=a+4, ạ=a+5, â=a+6, ă=a+8, ơ=o+7, đ=d+9

- Kiểu gõ VIQR: á=a+', à=a+`, ả=a+?, ã=a+~, ạ=a+., â=a+^, ă=a+(, ơ=o+*, đ=d+d

Nhớ click nút Preview (Xem trước) để coi lại rồi hãy click nút Submit (Chấp nhận)

Good luck.