PDA

View Full Version : *** THÔNG BÁO QUAN TRỌNG ***utluom
03-15-2006, 09:37 AM
Xin chào tất cả các bạn ,

Forum của chúng ta được sắp xếp theo thứ tự thời gian , nghĩa là những bài viết mới nhất sẽ nằm trên cùng . Vì vậy , để tiện việc quản lý và sắp xếp cho Forum được ngăn nắp hơn thì các bạn có thể coi nhưng đừng trả lời các bài viết đã quá 1 tuần . Các bài viết vi phạm sẽ bị xóa bởi Cõi Thiên Thai Staff . Cám ơn sự hợp tác của các bạn .