PDA

View Full Version : Tìm Lâm Thuỳ Vân (lúc trước ở Tạ Thu Thâu)icino
01-21-2004, 11:40 PM
Tìm Lâm Thuỳ Vân, lúc trước ở Tạ Thu Thâu, qua mỹ định cư được 3 năm hiện ở Springfield, MA . Nhưng đã mất liên lạc, nếu Vân có đọc được nhắn tin này hoặc co' ai biết xin email cho H tai Johniehuynh@aol.com .
Thanks!

ricesboi
06-19-2004, 11:16 AM
Da ti`m ra em