CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim pha' Trinh! Hap dan tuyet voi - Click here!

Gọi Việt Nam 7.9 cents/phút!

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net || www.TuoiTreVietNam.com

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin

Search:

Type: Posts; User: Congtu

Page 1 of 20 1 2 3 4

Search: Search took 0.14 seconds.

 1. Thiên Đường 104 (Tác giả: Trần Phú)

  THIÊN ĐƯỜNG 104

  Tác giả: Trần Phú
  E-mail: N/A

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


  ============================================
 2. Hai Chị Em Tuyệt Vời (Phần 2 ) (Tác giả: Tam Hoan Tam)

  HAI CHỊ EM TUYỆT VỜI

  Tác giả: Tam Hoan Tam

  E-mail: TamHoanTam***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi...
 3. Hai Chị Em Tuyệt Vời (2 Phần) (Tác giả: Tam Hoan Tam)

  HAI CHỊ EM TUYỆT VỜI

  Tác giả: Tam Hoan Tam

  E-mail: TamHoanTam***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi...
 4. Hoán Đổi Người Tình (Phần 37 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 5. Dục Vọng Gia Đình (Truyện dài) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  DỤC VỌNG GIA ĐÌNH
  (Truyện loạn luân)

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All...
 6. Hoán Đổi Người Tình (Phần 36 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 7. Hoán Đổi Người Tình (Phần 35 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 8. Hai Chị Em Thu (Phần 5 ) (Tác giả: Anh Khoa)

  HAI CHỊ EM THU

  Tác giả: Anh Khoa
  E-mail: anhkhoa69***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  Phần 5
 9. Hoán Đổi Người Tình (Phần 34 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 10. Hai Chị Em Thu (Phần 4 ) (Tác giả: Anh Khoa)

  HAI CHỊ EM THU

  Tác giả: Anh Khoa
  E-mail: anhkhoa69***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  Phần 4
 11. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 13 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 12. Hai Chị Em Thu (Phần 3 ) (Tác giả: Anh Khoa)

  HAI CHỊ EM THU

  Tác giả: Anh Khoa
  E-mail: anhkhoa69***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  Phần 3
 13. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 12 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 14. Hoán Đổi Người Tình (Phần 33 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 15. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 11 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 16. Hai Chị Em Thu (Phần 2 ) (Tác giả: Anh Khoa)

  HAI CHỊ EM THU

  Tác giả: Anh Khoa
  E-mail: anhkhoa69***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  Phần 2
 17. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 10 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 18. Hai Chị Em Thu (5 Phần) (Tác giả: Anh Khoa)

  HAI CHỊ EM THU

  Tác giả: Anh Khoa
  E-mail: anhkhoa69***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  Phần 1
  ...
 19. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 9 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 20. Hoán Đổi Người Tình (Phần 32 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 21. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 8 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 22. Hai Chị Em Nhà Ma (Tác giả: Bùi Vinh Quang)

  HAI CHỊ EM NHÀ MA

  Tác giả: Bùi Vinh Quang
  E-mail: QuangBuiVinh***@aol.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  ...
 23. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 7 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 24. Hoán Đổi Người Tình (Phần 31 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 25. Chuyện Đứa Con Gái 12 Tuổi (Phần 6 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CHUYỆN ĐỨA CON GÁI 12 TUỔI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: whynotme00***@gmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
Results 1 to 25 of 500
Page 1 of 20 1 2 3 4