CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim pha' Trinh! Hap dan tuyet voi - Click here!

Gọi Việt Nam 7.9 cents/phút!

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net || www.TuoiTreVietNam.com

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin

Search:

Type: Posts; User: Congtu

Page 1 of 20 1 2 3 4

Search: Search took 0.08 seconds.

 1. Hai Anh Em (Phần 3 ) (Tác giả: Trịnh Nhựt Đông)

  HAI ANH EM

  (Truyện đồng tình luyến ái)

  Tác giả: Trịnh Nhựt Đông
  E-mail: trinhnhutddong***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác...
 2. Hoán Đổi Người Tình (Phần 28 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 3. Hai Anh Em (Phần 2 ) (Tác giả: Trịnh Nhựt Đông)

  HAI ANH EM

  (Truyện đồng tình luyến ái)

  Tác giả: Trịnh Nhựt Đông
  E-mail: trinhnhutddong***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác...
 4. Lần Đầu Tiên I (Tác giả: Nhóm bạn học sinh California)

  LẦN ĐẦU TIÊN I

  Tác giả: Nhóm bạn học sinh California
  E-mail: khonngoan***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi...
 5. Lần Đầu Tiên II (Tác giả: Trần Phú)

  LẦN ĐẦU TIÊN II

  Tác giả: Trần Phú
  E-mail: N/A

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


  =====================================
 6. Hai Anh Em (3 Phần) (Tác giả: Trịnh Nhựt Đông)

  HAI ANH EM

  (Truyện đồng tình luyến ái)

  Tác giả: Trịnh Nhựt Đông
  E-mail: trinhnhutddong***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác...
 7. Kỷ Niệm Hồ Tràm (Tác giả: Trần Phú)

  KỶ NIỆM HỒ TRÀM
  Tác giả: Trần Phú
  E-mail: N/A

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


  =========================================
 8. Replies
  0
  Views
  793

  Gợi Tình (Tác giả: Vi Tiểu Nhân)

  GỢI TÌNH

  Tác giả: Vi Tiểu Nhân
  E-mail: N/A (Nếu bạn muốn liên lạc tác giả, hãy gửi e-mail cho Cõi Thiên Thai, CTT sẽ chuyển cho tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác...
 9. Góa Phụ Xuân Tình (Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu)

  GÓA PHỤ XUÂN TÌNH

  Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu
  E-mail: N/A

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


  =======================================
 10. Hoán Đổi Người Tình (Phần 27 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 11. Gỡ Rối Tơ Lòng (Tác giả: Thiếu Lâm Cao Thủ)

  GỠ RỐI TƠ LÒNG

  Tác giả: Thiếu Lâm Cao Thủ
  E-mail: thieulamcaothu***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện

  ...
 12. Gò Ô Môi (24 Phần) (Tác giả: Lê Thị Quỳnh Lan)

  GÒ Ô MÔI

  Tác giả: Lê Thị Quỳnh Lan
  E-mail: N/A

  Mời các bạn đọc và ủng hộ tác giả bằng cách mua sách của tác giả. Cám ơn đã sáng tác.

  Phần 1

  Chiều xuống, gió ngoài đồng thổi lồng lộng....
 13. Hoán Đổi Người Tình (Phần 26 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 14. Giữa Mơ Và Thực (Phần 17 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 15. Hoán Đổi Người Tình (Phần 25 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 16. Giữa Mơ Và Thực (Phần 16 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 17. Giữa Mơ Và Thực (Phần 15 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 18. Hoán Đổi Người Tình (Phần 24 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 19. Giữa Mơ Và Thực (Phần 14 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 20. Hoán Đổi Người Tình (Phần 23 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 21. Giữa Mơ Và Thực (Phần 13 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 22. Hoán Đổi Người Tình (Phần 22 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 23. Giữa Mơ Và Thực (Phần 12 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 24. Giữa Mơ Và Thực (Phần 11 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng)

  GIỮA MƠ VÀ THỰC

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thanh Hưởng

  E-mail: iamaqurius***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)
  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện...
 25. Xóm Loạn (Phần 5 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  XÓM LOẠN

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có...
Results 1 to 25 of 500
Page 1 of 20 1 2 3 4