CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim pha' Trinh! Hap dan tuyet voi - Click here!

Gọi Việt Nam 7.9 cents/phút!

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net || www.TuoiTreVietNam.com

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin

Search:

Type: Posts; User: Congtu

Page 1 of 20 1 2 3 4

Search: Search took 0.11 seconds.

 1. Hoán Đổi Người Tình (Phần 55 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 2. Hắn (Phần 2 ) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)

  HẮN

  Tác giả: Kinh Bích Lịch
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.

  Phần 2
 3. Hoán Đổi Người Tình (Phần 54 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 4. Hắn (51 Phần) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)

  HẮN

  Tác giả: Kinh Bích Lịch
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.

  Phần 1

  Ngồi trên...
 5. Hoán Đổi Người Tình (Phần 53 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 6. Hai Vợ Hai Chồng (Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu)

  HAI VỢ HAI CHỒNG

  Tác giả: Nguyễn Chuối Tiêu
  E-mail: N/A

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.


  =======================================
 7. Hoán Đổi Người Tình (Phần 52 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 8. Hoán Đổi Người Tình (Phần 51 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 9. Hái Trộm Đào Tiên (Phần 4 ) (Tác giả: Bác Mao)

  HÁI TRỘM ĐÀO TIÊN

  Tác giả: Bác Mao
  E-mail: khailq***@hotmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện do Bác Mao viết tặng Cõi Thiên Thai
  Copyright © by CoiThienThai.Com. All rights reserved....
 10. Hoán Đổi Người Tình (Phần 50 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 11. Hái Trộm Đào Tiên (Phần 3 ) (Tác giả: Bác Mao)

  HÁI TRỘM ĐÀO TIÊN

  Tác giả: Bác Mao
  E-mail: khailq***@hotmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện do Bác Mao viết tặng Cõi Thiên Thai
  Copyright © by CoiThienThai.Com. All rights reserved....
 12. Hoán Đổi Người Tình (Phần 49 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 13. Hái Trộm Đào Tiên (Phần 2 ) (Tác giả: Bác Mao)

  HÁI TRỘM ĐÀO TIÊN

  Tác giả: Bác Mao
  E-mail: khailq***@hotmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện do Bác Mao viết tặng Cõi Thiên Thai
  Copyright © by CoiThienThai.Com. All rights reserved....
 14. Hoán Đổi Người Tình (Phần 48 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 15. Hái Trộm Đào Tiên (4 Phần) (Tác giả: Bác Mao)

  HÁI TRỘM ĐÀO TIÊN

  Tác giả: Bác Mao
  E-mail: khailq***@hotmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện do Bác Mao viết tặng Cõi Thiên Thai
  Copyright © by CoiThienThai.Com. All rights reserved....
 16. Hoán Đổi Người Tình (Phần 47 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 17. Hai Người Hàng Xóm (2 Phần) (Tác giả: Hoàng Tố Nữ)

  HAI NGƯỜI HÀNG XÓM

  Tác giả: Hoàng Tố Nữ
  E-mail: N/A

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã sáng tác truyện.

  Phần 1

  Năm ấy Lâm vừa đúng 19 tuổi, đã vào Đại...
 18. Một Vụ Hiếp Dâm (Tác giả: Hiển Dâm Trương Minh Giảng)

  MỘT VỤ HIẾP DÂM

  Tác giả: Hiển Dâm Trương Minh Giảng
  E-mail: kn427***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)'

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi...
 19. Hai Ngọng (Phần 2 ) (Tác giả: Hùng Nguyễn)

  HAI NGỌNG

  Tác giả: Hùng Nguyễn
  E-mail: Viet_Gigolo***@Yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện

  Phần 2
 20. Hai Ngọng (2 Phần) (Tác giả: Hùng Nguyễn)

  HAI NGỌNG

  Tác giả: Hùng Nguyễn
  E-mail: Viet_Gigolo***@Yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện

  Phần 1
  ...
 21. Hoán Đổi Người Tình (Phần 46 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 22. Hoán Đổi Người Tình (Phần 45 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 23. Thread: Hai Mẹ Con

  by Congtu
  Replies
  0
  Views
  1,293

  Hai Mẹ Con

  HAI MẸ CON

  Tác giả: Khuyết Danh

  Truyện được sưu tầm từ web site của Khoa Nguyễn
  E-mail: vietboy_1999***@yahoo.com

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn Khoa Nguyễn
 24. Hoán Đổi Người Tình (Phần 44 ) (Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh)

  HOÁN ĐỔI NGƯỜI TÌNH

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 25. Replies
  1
  Views
  1,867

  Hai Dì Cháu (Phần 2 )

  HAI DÌ CHÁU

  Tác giả: N/A
  Truyện do anh Dê Cụ sưu tầm
  E-mail: truongkiem***@hotmail.com

  Truyện do Calvin - Cõi Thiên Thai's Webmaster đánh máy
  E-mail: Webmaster***@coithienthai.com

  Cõi...
Results 1 to 25 of 500
Page 1 of 20 1 2 3 4