CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim pha' Trinh! Hap dan tuyet voi - Click here!

Gọi Việt Nam 7.9 cents/phút!

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net || www.TuoiTreVietNam.com

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin

Search:

Type: Posts; User: Congtu

Page 1 of 20 1 2 3 4

Search: Search took 0.11 seconds.

 1. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 16 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 2. Geisha, Tôi Yêu Em (Phần 4 ) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)

  GEISHA, TÔI YÊU EM

  Tác giả: Kinh Bích Lịch
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc anh Kinh Bích Lịch)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 3. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 15 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 4. Geisha, Tôi Yêu Em (Phần 3 ) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)

  GEISHA, TÔI YÊU EM

  Tác giả: Kinh Bích Lịch
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc anh Kinh Bích Lịch)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 5. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 14 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 6. Geisha, Tôi Yêu Em (Phần 2 ) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)

  GEISHA, TÔI YÊU EM

  Tác giả: Kinh Bích Lịch
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc anh Kinh Bích Lịch)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 7. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 13 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 8. Geisha, Tôi Yêu Em (4 Phần) (Tác giả: Kinh Bích Lịch)

  GEISHA, TÔI YÊU EM

  Tác giả: Kinh Bích Lịch
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc anh Kinh Bích Lịch)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 9. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 12 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 10. Replies
  0
  Views
  815

  Gặp Gỡ (Tác giả: Văn Long)

  GẶP GỠ

  Tác giả: Văn Long
  E-mail: vlong2k3***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.

  ...
 11. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 11 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 12. Gặp Em Ngày Mưa (Phần 4 ) (Tác giả: Teddy Fam)

  GẶP EM NGÀY MƯA

  Tác giả: Teddy Fam
  E-mail: teddy_fam***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện được anh Kinh Bích Lịch sửa và sáng tác thêm
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy...
 13. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 10 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 14. Gặp Em Ngày Mưa (Phần 3 ) (Tác giả: Teddy Fam)

  GẶP EM NGÀY MƯA

  Tác giả: Teddy Fam
  E-mail: teddy_fam***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện được anh Kinh Bích Lịch sửa và sáng tác thêm
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy...
 15. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 9 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 16. Gặp Em Ngày Mưa (Phần 2 ) (Tác giả: Teddy Fam)

  GẶP EM NGÀY MƯA

  Tác giả: Teddy Fam
  E-mail: teddy_fam***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện được anh Kinh Bích Lịch sửa và sáng tác thêm
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy...
 17. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 8 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 18. Gặp Em Ngày Mưa (4 Phần) (Tác giả: Teddy Fam)

  GẶP EM NGÀY MƯA

  Tác giả: Teddy Fam
  E-mail: teddy_fam***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả)

  Truyện được anh Kinh Bích Lịch sửa và sáng tác thêm
  E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy...
 19. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 7 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 20. Làm Tình Vợ Sếp (Phần 62 ) (Tác giả thường trực CTT: Ngọc Linh)

  LÀM TÌNH VỢ SẾP

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 21. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 6 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 22. Làm Tình Vợ Sếp (Phần 61 ) (Tác giả thường trực CTT: Ngọc Linh)

  LÀM TÌNH VỢ SẾP

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 23. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 5 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
 24. Làm Tình Vợ Sếp (Phần 60 ) (Tác giả thường trực CTT: Ngọc Linh)

  LÀM TÌNH VỢ SẾP

  Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Ngọc Linh
  E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Remove *** để liên lạc tác giả)

  Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved -...
 25. Câu Chuyện Loạn Luân Của Ba Đứa Con Trai (Phần 4 ) (Tác giả: Why Not Me)

  CÂU CHUYỆN LOẠN LUÂN CỦA BA ĐỨA CON TRAI

  Tác giả: Why Not Me
  E-mail: WhyNotMe00***@gmail.com (Xóa *** để liên lạc tác giả)

  Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã...
Results 1 to 25 of 500
Page 1 of 20 1 2 3 4