Lữ Bố và Điêu Thuyền - Chiến Thần Lữ Bố


Đạo diễn: Trần Khải Ca
Diễn viên: Trần Hồng Liệt, Huỳnh Lỗi, Bảo Kiếm Phong, Lý Tiểu Lộ, Viên Tuyền
Nhà sản xuất: Asia Film
Thể loại: Chiến tranh, Võ Thuật, Tình Cảm

Tổng số: 35 tập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2002
Câu chuyện bắt đầu sau khi đội quân Khăn vàng bị thất trận, minh công bị Tân giết chết.
Lữ Bố mồ côi cha mẹ, sống cùng với Hầu Thành và cha của Hầu Thành nhưng có vẽ như sống lam nô lệ. 1 hôm vào rừng Lữ Bố gặp Điêu Thuyền và 2 người yêu nhau. Điêu Thuyền lúc đó đc Mã Nguyên Nghĩa, 1 tướng cũ của quân Khăn vàng. Mã Nguyên Nghĩa chính là cha ruột của Điêu Thuyền nhưng đã giấu Điêu Thuyền và coi Điêu Thuyền là minh công mới của quân Khăn vàng, chờ thời phục nghiệp. Lữ Bố bỏ đi cùng Điêu Thuyền nhưng bị cha của Hầu Thành giữ lại và mắng chửi. Sau khi đả thương ông ta, Lữ Bố đã đến Phụng Nghi đình để gặp Điêu Thuyền.

Điêu Thuyền bị Mã Nguyên Nghĩa cấm ko cho đi, Điêu Thuyền đã bỏ trốn và gặp Tân. Tâm, hay người đời gọi là Vô Tình Tiên Sinh, là 1 cao thủ tuyệt thế. Tâm có 1 lí tưởng là 'Hòa bình khắp thiên hạ' nhưng cách làm của ông ta khó hiểu. Tâm đang nuôi dạy Nhĩ Đóa và định nuôi dạy cả Điêu Thuyền cho mục đích của mình. Nhĩ Đóa là con của Tâm và Hiểu Lan phu nhân nhưng Hiểu Lan đã giấu ko cho Tâm biết.

Nhiều lần Lữ Bố trốn đi nhưng đều bị Lực bắt đc. Và khi Lữ Bố đến dc Phụng Nghi đình,gặp lại Điêu Thuyền nhưng vì mang ơn Lực nên Lữ Bố quyết định ở lại đấu trường làm vó sĩ giác đấu. Điêu Thuyền quay về với Mã Nguyên Nghĩa.Mã Nguyên Nghĩa đã cho Điêu Thuyền biết sự thật mình là minh công và ép Điêu Thuyền giết quân phản lọan. Sau đó Tâm đã giết Mã Nguyên Nghĩa và đưa Điêu Thuyền theo.

Triều đình nhà Hán lúc này bị đội quân từ Tây vực do Đổng Trác dẫn đầu đánh chiếm. Vua Hán lúc đó còn nhỏ nên Đổng Trác đã thâu tóm mọi quyền hành. Vương Dõan gặp Tâm và Tâm bày cho 1 kế, dùng mỹ nhân kế. Dùng Điêu Thuyền mê hoặc Đổng Trác và Lữ Bố và sau đó Lữ Bố sẽ giết Đổng Trác. Lý Thôi (Lý Giác, Lý Túc) đem quân trả thù cho Đổng Trác. Vương Dõan bị giết, Lữ Bố bỏ chạy lập nghiệp riêng.


Chiến Thần Lữ Bố 1

Chiến Thần Lữ Bố 2

Chiến Thần Lữ Bố 3

Chiến Thần Lữ Bố 4

Chiến Thần Lữ Bố 5

Chiến Thần Lữ Bố 6

Chiến Thần Lữ Bố 7

Chiến Thần Lữ Bố 8

Chiến Thần Lữ Bố 9

Chiến Thần Lữ Bố 10

Chiến Thần Lữ Bố 11

Chiến Thần Lữ Bố 12

Chiến Thần Lữ Bố 13

Chiến Thần Lữ Bố 14

Chiến Thần Lữ Bố 15

Chiến Thần Lữ Bố 16

Chiến Thần Lữ Bố 17

Chiến Thần Lữ Bố 18

Chiến Thần Lữ Bố 19

Chiến Thần Lữ Bố 20

Chiến Thần Lữ Bố 21

Chiến Thần Lữ Bố 22

Chiến Thần Lữ Bố 23

Chiến Thần Lữ Bố 24

Chiến Thần Lữ Bố 25

Chiến Thần Lữ Bố 26

Chiến Thần Lữ Bố 27

Chiến Thần Lữ Bố 28

Chiến Thần Lữ Bố 29

Chiến Thần Lữ Bố 30

Chiến Thần Lữ Bố 31

Chiến Thần Lữ Bố 32

Chiến Thần Lữ Bố 33

Chiến Thần Lữ Bố 34

Chiến Thần Lữ Bố 35
Hết