COI THIEN THAI ENTERTAINMENT NETWORK

Menu

CÕI THIÊN THAI MEMBERS

Flower
divider

CHÀO BẠN THÀNH VIÊN MỚI CỦA CÕI THIÊN THAI

CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀO CÕI THIÊN THAI MEMBERSHIP

Nếu bạn đọc được message này & BẠN ĐÃ TRẢ TIỀN CHO 2000CHARGE.COM, xin bạn vui lòng gửi e-mail cho Calvin  webmastercoithienthai.com hoặc calvinphancttyahoo.com để set up cho bạn được vào hết tất cả các mục khác.

Bạn sẽ vào được các mục khác trong vòng 24 hours.

Xin cám ơn.

Calvin

 
 
 

Last Update: March 24, 2011
This story has been read (Since February 19, 2002):

flower
Web site: http://www.coithienthai.com
E-mail: webmaster@coithienthai.co
m

This page is using Unicode font, please download UNICODE font here to read this page