CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim phá trinh! Hấp dẫn tuyệt vời - Click here!

Bạn đã có bảo hiểm nhân thọ (life insurance) chưa? www.HaPhanInsurance.com !

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin
Tab Content
 • Congtu's Avatar
  Today, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 4 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 10:04 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 81
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 10:00 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 13
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 3 view(s)
 • Congtu's Avatar
  12-04-2023, 11:22 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 80
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  12-04-2023, 11:19 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 12
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  12-04-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 8 view(s)
 • Congtu's Avatar
  12-03-2023, 11:16 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 79
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  12-03-2023, 11:13 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 11
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  12-01-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 12 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-30-2023, 06:09 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 78
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-30-2023, 06:04 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 10
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-30-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 15 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-29-2023, 09:43 PM
  GIÀ TRẺ YÊU NHAU III Tác giả: Vi Tiểu Nhân E-mail: N/A (Hãy e-mail cho Cõi Thiên Thai, CTT sẽ chuyển cho tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.
  0 replies | 463 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-29-2023, 07:43 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 9
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-29-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 19 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-28-2023, 10:48 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 77
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-28-2023, 10:43 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 8
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-28-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 14 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-27-2023, 11:00 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 76
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-27-2023, 10:58 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 7
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-27-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 14 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-26-2023, 11:14 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 75
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-26-2023, 11:11 PM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 6
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-24-2023, 11:09 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  0 replies | 19 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-24-2023, 10:57 AM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 74
  80 replies | 83960 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-24-2023, 10:53 AM
  NÀNG DÂU GỢI CẢM Tác giả thường trực CõiThiênThai.com: Ngọc Linh E-mail: yenngoc_baolinh***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại Phần 5
  12 replies | 5690 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-23-2023, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới...
  replies | 18 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-22-2023, 11:39 PM
  Các anh Admins, Moderators, tác giả, độc giả và fans của Cõi Thiên Thai thân mến, Nhân dịp lễ Tạ Ơn 2023, Công tử xin thay mặt toàn thể Cõi Thiên Thai mến chúc quý anh Admins, Moderators và các anh chị tác giả, độc giả và fans của Cõi Thiên Thai một lễ Tạ Ơn holiday vui vẻ và hạnh phúc. Cám...
  0 replies | 27 view(s)
 • Congtu's Avatar
  11-22-2023, 11:11 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 73
  80 replies | 83960 view(s)
More Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Chào bạn, bạn là Hà phải không, mình là Hùng nhân viên vnpt quan 3 . hinh nhu minh gap ban roi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Congtu

Basic Information

Date of Birth
March 7
About Congtu
Location:
Cõi Thiên Thai
Interests:
Thích gái đẹp
Occupation:
Student

SignatureEm nào chồng bỏ, chồng chê
Anh dzớt 1 quẻ, chồng mê.. ụa lộn ... em mê tới già

Contact


This Page
http://www.coithienthai.com/forum/member.php?4-Congtu&s=64440eb0dcbd1eb5d0d6a3163c3ee2e7
Instant Messaging

Send an Instant Message to Congtu Using...

Statistics


Total Posts
Total Posts
19,089
Posts Per Day
2.52
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-10-2015 10:32 AM
General Information
Last Activity
Yesterday 10:57 PM
Join Date
03-15-2003
Referrals
236
Home Page
http://www.coithienthai.com