CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim phá trinh! Hấp dẫn tuyệt vời - Click here!

Bạn đã có bảo hiểm nhân thọ (life insurance) chưa? www.HaPhanInsurance.com !

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin
Tab Content
 • Congtu's Avatar
  Today, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members...
  replies | 6 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 11:25 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 131
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 11:11 PM
  NẾU EM LÀ NGƯỜI TÌNH Tác giả: Minh Trung E-mail: N/A Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện. Phần 1
  0 replies | 265 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members...
  replies | 10 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-25-2024, 09:03 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 130
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-25-2024, 08:55 PM
  NÀNG TỐ NGA Tác giả: Bùi Thơm Ngon E-mail: hhleemai***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  1 replies | 1307 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-23-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members...
  replies | 33 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-22-2024, 11:14 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 129
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-22-2024, 11:04 PM
  NÀNG TỐ NGA Tác giả: Bùi Thơm Ngon E-mail: hhleemai***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  1 replies | 1307 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-22-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members...
  replies | 28 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-21-2024, 10:08 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 128
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-21-2024, 09:50 PM
  NÀNG TIÊN CÁ Tác giả: Tiểu Nhân E-mail: ngheconmathi***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 1121 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-21-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 4 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members...
  replies | 30 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-20-2024, 07:30 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 127
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-20-2024, 07:11 PM
  NÀNG MAI Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Thái Mai E-mail: jameshp2004***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại!
  0 replies | 954 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-20-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt)...
  replies | 23 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-19-2024, 10:08 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 126
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-19-2024, 10:01 PM
  NÀNG LOAN Nhà Văn Cõi Thiên Thai: Kinh Bích Lịch E-mail: KinhBichLich***@Yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Truyện được sửa lại và thêm ý bởi anh Tam Hoan Tam - tamhoantam***@hotmail.com với sự đồng ý của nhà văn Kinh Bích Lịch Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám...
  0 replies | 969 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-19-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt)...
  replies | 29 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-18-2024, 11:28 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 125
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-18-2024, 11:18 PM
  NÀNG HẠ CƠ Tác giả: Tuý Tửu E-mail: tuytuu***@yahoo.com (Hãy xoá *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.
  0 replies | 1140 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-16-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt)...
  replies | 20 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-16-2024, 12:00 AM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 124
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-15-2024, 11:58 PM
  NÀNG DÂU THỜI NAY Tác giả: Thích Nhất Sex E- mail: N/A (Bạn muốn liên lạc với tác giả hãy gửi e-mail đến Cõi Thiên Thai, CTT sẽ chuyển đến tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện. Phần 13 (Cuối)
  12 replies | 33141 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-15-2024, 01:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt)...
  replies | 17 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-14-2024, 11:39 PM
  GIÀ TRẺ YÊU NHAU VI Tác giả: Vi Tiểu Nhân E-mail: N/A (Hãy e-mail cho Cõi Thiên Thai, CTT sẽ chuyển cho tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt tất cả các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gởi truyện.
  0 replies | 3167 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-14-2024, 11:28 PM
  NÀNG DÂU THỜI NAY Tác giả: Thích Nhất Sex E- mail: N/A (Bạn muốn liên lạc với tác giả hãy gửi e-mail đến Cõi Thiên Thai, CTT sẽ chuyển đến tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện. Phần 12
  12 replies | 33141 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-14-2024, 04:47 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Thần Tiên 3 (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Giấc Mơ Đời Quả Phụ (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Trung Đông (1 tập - nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Sau Giờ (1 tập - nói tiếng Việt)...
  0 replies | 19 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-14-2024, 04:45 AM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 123
  130 replies | 201977 view(s)
 • Congtu's Avatar
  02-14-2024, 04:41 AM
  NÀNG DÂU THỜI NAY Tác giả: Thích Nhất Sex E- mail: N/A (Bạn muốn liên lạc với tác giả hãy gửi e-mail đến Cõi Thiên Thai, CTT sẽ chuyển đến tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện. Phần 11
  12 replies | 33141 view(s)
More Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Chào bạn, bạn là Hà phải không, mình là Hùng nhân viên vnpt quan 3 . hinh nhu minh gap ban roi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Congtu

Basic Information

Date of Birth
March 7
About Congtu
Location:
Cõi Thiên Thai
Interests:
Thích gái đẹp
Occupation:
Student

SignatureEm nào chồng bỏ, chồng chê
Anh dzớt 1 quẻ, chồng mê.. ụa lộn ... em mê tới già

Contact


This Page
http://www.coithienthai.com/forum/member.php?4-Congtu&s=11541ea926535bcd3701479067d72b3f
Instant Messaging

Send an Instant Message to Congtu Using...

Statistics


Total Posts
Total Posts
19,217
Posts Per Day
2.51
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-10-2015 10:32 AM
General Information
Last Activity
Yesterday 11:32 PM
Join Date
03-15-2003
Referrals
236
Home Page
http://www.coithienthai.com