CoiThienThai.com - The Largest Vietnamese Entertainment Network

Buy Sex Toy Sex! Do choi danh cho nguoi lon! Click here!

Xem phim phá trinh! Hấp dẫn tuyệt vời - Click here!

Mua/bán nhà, cơ sở thương mại ở Cali? www.HaPhanRealtor.com !

ThanhHaFlower.com - Mua hoa, gửi quà về Việt Nam ! Giá rẻ nhất!

Official websites: www.CoiThienThai.com || www.CoiThienThai.net

GÂY QUỸ CÕI THIÊN THAI - MEMBERS V.I.P Đăng ký thành viên: Members Log in || » Members Sign up « || » Cancel Membership «

Bạn có biết ? CõiThiênThai.com là nơi phổ biến Truyện Người Lớn miễn phí đầu tiên? CõiThiênThai.com có kho tàng truyện người lớn lớn nhất?

 • facebook
 • google plus
 • twitter
 • youtube
 • linkedin
Tab Content
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 09:52 PM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Làng Chơi (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim...
  0 replies | 5 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 09:51 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 35
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  Yesterday, 09:48 PM
  MỘT TRĂM CUỘC TÌNH KHÔNG BẰNG TÌNH EM Tác giả: KNTT E-mail: huykhang1978***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện. Phần 2
  1 replies | 449 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-22-2023, 12:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  replies | 14 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-21-2023, 10:10 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 34
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-21-2023, 10:03 PM
  MỘT TRĂM CUỘC TÌNH KHÔNG BẰNG TÌNH EM Tác giả: KNTT E-mail: huykhang1978***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện. Phần 1
  1 replies | 449 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-21-2023, 03:52 AM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 33
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-21-2023, 03:49 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  0 replies | 16 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-21-2023, 03:43 AM
  MỘT MẢNH TÌNH XƯA Tác giả: Daniel 35 E-mail: daniel_nguyen35***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 431 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-20-2023, 12:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  replies | 44 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-19-2023, 09:57 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 32
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-19-2023, 09:49 PM
  MỘT LẦN GẶP GÁI CHUYÊN NGHIỆP Tác giả: Trai Chưa Biết Chơi E-mail: trai.chuabietchoi***@gmail.com (Remove *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn đọc giả cám ơn tác giả và bạn paf đã gửi truyện.
  0 replies | 316 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-19-2023, 04:02 AM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 31
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-19-2023, 03:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  0 replies | 106 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-19-2023, 03:58 AM
  MỘT GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI Tác giả: Lê Quốc Tùng E-mail: N/A Truyện do Thanh Thanh - nguoiyeutruyẹn***@yahoo.com gửi đến Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn đọc giả cám ơn tác giả & Thanh Thanh đã gửi truyện.
  0 replies | 436 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-18-2023, 03:57 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  0 replies | 111 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-18-2023, 03:48 AM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 30
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-18-2023, 03:45 AM
  MỘT GIẤC MƠ Tác giả: Minh Trung E-mail: N/A Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện Phần 3 (Cuối)
  2 replies | 1816 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-15-2023, 12:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  replies | 112 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-14-2023, 11:04 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 29
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-14-2023, 11:01 PM
  MỘT GIẤC MƠ Tác giả: Minh Trung E-mail: N/A Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện Phần 2
  2 replies | 1816 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-14-2023, 12:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  replies | 109 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-13-2023, 09:55 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 28
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-13-2023, 09:46 PM
  MỘT GIẤC MƠ Tác giả: Minh Trung E-mail: N/A Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn đọc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện Phần 1
  2 replies | 1816 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-13-2023, 12:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  0 replies | 114 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-12-2023, 08:44 PM
  CON BẠN THÂN Tác giả thường trực Cõi Thiên Thai: Dạ Ảnh E-mail: N/A Copyright © by CoiThienThai.com - All rights reserved - Truyện có bản quyền của Cõi Thiên Thai - Cấm sao chép lại. Phần 27
  34 replies | 30732 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-12-2023, 08:32 PM
  MỘT ĐÊM KHỦNG KHIẾP Nhà văn Cõi Thiên Thai: Kinh Bích Lịch E-mail: KinhBichLich***@yahoo.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 392 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-11-2023, 10:27 PM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  0 replies | 114 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-11-2023, 10:26 PM
  MỘT ĐÊM KHÓ QUÊN (Truyện Loạn Luân) Tác giả: Tuấn Hoàng E-mail: hpatuan***@hotmail.com (Hãy xóa *** để liên lạc tác giả) Cõi Thiên Thai xin thay mặt các bạn độc giả cám ơn tác giả đã gửi truyện.
  0 replies | 864 view(s)
 • Congtu's Avatar
  09-11-2023, 12:59 AM
  Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Hà Nội (1 tập) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Gặp Riêng (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Gái Bán Ba Đa Tình (1 tập - Nói tiếng Việt) (Members Only) Phim mới (Iphone/Ipad): Những Cô Gái Nhật Xinh Đẹp - Vol 11 (1 tập -...
  replies | 114 view(s)
More Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Chào bạn, bạn là Hà phải không, mình là Hùng nhân viên vnpt quan 3 . hinh nhu minh gap ban roi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Congtu

Basic Information

Date of Birth
March 7
About Congtu
Location:
Cõi Thiên Thai
Interests:
Thích gái đẹp
Occupation:
Student

SignatureEm nào chồng bỏ, chồng chê
Anh dzớt 1 quẻ, chồng mê.. ụa lộn ... em mê tới già

Contact


This Page
http://www.coithienthai.com/forum/member.php?4-Congtu&s=87d743b20e388594370cfdd5dbf0c789
Instant Messaging

Send an Instant Message to Congtu Using...

Statistics


Total Posts
Total Posts
18,956
Posts Per Day
2.53
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-10-2015 10:32 AM
General Information
Last Activity
Yesterday 10:24 PM
Join Date
03-15-2003
Referrals
236
Home Page
http://www.coithienthai.com